Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over de levering van twee Fokker 70-toestellen die in het bezit van de luchtmacht van Myanmar zijn gekomenAntwoord op vragen van het lid Karabulut over de levering van twee Fokker 70-toestellen die in het bezit van de luchtmacht van Myanmar zijn gekomen

Keywords:
Zaaknummer: 2018D03346

Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van Karabulut (SP) over de levering van twee Fokker 70-toestellen die in het bezit van de luchtmacht van Myanmar zijn gekomen.Vraag 1 Is het waar dat de luchtmacht van Myanmar twee toestellen van de Fokker-70 heeft verworven? 1 ) Zo nee, wat zijn dan de feiten?

Vraag 2 Is het waar dat deze toestellen zijn aangeworven via de firma Air KBZ die in maart 2017 twee Fokker-70 toestellen in Nederland heeft aangeschaft om er binnenlandse vluchten mee uit te voeren? 2
)

Antwoord op vragen 1 en 2
Nee. Navraag bij KLM leert dat KLM Cityhopper begin 2017 twee Fokker-70 vliegtuigen heeft verkocht en geleverd aan MWG Limited, een bedrijf uit Singapore. Deze vliegtuigen zijn na de verkoop omgebouwd tot vliegtuigen voor VIP-vervoer en er worden VIP-vluchten mee uitgevoerd in, van en naar Myanmar. De vliegtuigen zijn nog steeds in bezit van MWG Limited en worden geleased aan de overheid van Myanmar, waarbij de luchtmacht de vluchten en het onderhoud uitvoert.

Vraag 3 Is het waar dat een uitvoervergunning aan Air KBZ is verleend? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn daarbij voorwaarden gesteld om te voorkomen dat deze toestellen zouden worden doorgeleverd aan de luchtmacht van Myanmar?

Vraag 4 Deelt u de opvatting dat de doorlevering van de Fokker-70 toestellen ongewenst is, want in strijd met het militair embargo, en dat het noodzakelijk is de toestellen terug te eisen aangezien de luchtmacht van Myanmar als deel van de krijgsmacht verantwoordelijk moet worden gesteld voor ernstige repressie in Myanmar? 3 )


Antwoord op vragen 3 en 4
Er is geen vergunning verleend aan Air KBZ, evenmin als aan MWG Limited of aan KLM Cityhopper B.V. voor de uitvoer van Fokker-70 vliegtuigen naar Myanmar. Aangezien het civiele vliegtuigen zijn, was geen uitvoervergunning (ten behoeve van Singapore) nodig. Naar aanleiding van de berichten heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken contact opgenomen met KLM over de verkoop van de twee Fokker-toestellen. Hieruit is gebleken dat KLM due diligence heeft toegepast en pas tot verkoop is overgegaan nadat het zich ervan had vergewist dat deze civiele vliegtuigen konden worden verkocht aan de kopende Singaporese partij voor het gebruik in Myanmar. Zoals onder het antwoord op vraag 1 aangegeven, zijn ze vervolgens geleased aan de overheid van Myanmar. Nederland pleit voor strikte naleving van het EU-wapenembargo ten aanzien van Myanmar. Het leasen van civiele toestellen aan de luchtmacht van Myanmar valt ook bij strikte lezing echter niet onder dit wapenembargo.
1 )“Military chief commissions 10 airplanes while calling for more”, http://www.elevenmyanmar.com/politics/12819.
2 ) Air KBZ neemt Fokker 70's over van KLM Cityhopper, https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/air-kbz-neemt-fokker70s-over-van-klm-cityhopper.
3 ) Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2017 (2017Z18310):"Myanmar. Conform de toezegging die is gedaan aan uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg Myanmar op 25 oktober 2017 informeert het kabinet uw Kamer dat uit navraag is gebleken dat momenteel twee EU-lidstaten militaire contacten onderhouden met Myanmar. Duitsland heeft slechts sporadisch militair contact met Myanmar, onder andere via de militaire attaché van de ambassade van Myanmar in Berlijn. Sinds het verergeren van de vluchtelingencrisis in Myanmar zijn deze contacten verder teruggebracht. Spanje onderhoudt slechts indirecte contacten die verlopen via het opleidingsinstituut van het Spaanse ministerie van Defensie (CESEDEN). Twee officieren van het leger van Myanmar namen laatstelijk in oktober 2017 deel aan de High Defence Studies Course for Asia-Pacific Senior Officers. De Spaanse overheid zal toekomstige deelname van vertegenwoordigers uit Myanmar bezien in de context van de laatste ontwikkelingen in Myanmar en het EU beleid ter zake."


Indiener

Halbe Zijlstra (VVD)

Sigrid Kaag (D66)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


Access ( 1647 )

Publicatiedatum
1 februari 2018Gerelateerd

De levering van twee Fokker 70-toestellen die in het bezit van de luchtmacht van Myanmar zijn gekomen

Het bericht ‘Teckelfokkerij nog in bedrijf ondanks verwaarlozing’

Het bericht ‘VN wil sancties tegen bedrijven uit Myanmar, ook Shell betrokken’

Het bericht dat omstreden teckelfokker naar Hongarije verkast

Het bericht dat het leger van Myanmar opnieuw mensenrechten schendt

Sancties tegen bedrijven die gelieerd zijn aan het militaire regime in Myanmar

Noodhulp naar aanleiding van gewelddadigheden in Myanmar

Het bericht dat de demonstraties in Myanmar uit de hand lopen.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl