Antwoord op vragen van de leden Karabulut, Arissen, De Roon, Ten Broeke, Van Helvert, Ploumen, Sjoerdsma, Van der Staaij, Van Ojik en Voordewind over het bericht dat moordaanslagen op Turkse burgers in Europa in voorbereiding zouden zijn

Antwoorden van de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Karabulut (SP), Arissen (PvdD), De Roon (PVV), Ten Broeke (VVD), Van Helvert (CDA), Ploumen (PvdA), Sjoerdsma (D66), Van der Staaij (SGP), Van Ojik (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) over het bericht dat moordaanslagen op Turkse burgers in Europa in voorbereiding zouden zijn, nr. 2017Z18949



Vraag 1 Kent u het bericht ‘HDP MP says he received intelligence on assassination plans against Turkish citizens in Europe’ over plannen voor moordaanslagen op Turkse burgers in Europa die voorbereid zouden worden?
Ja.

Vraag 2 Hoe beoordeelt u de zorgwekkende beweringen in dit bericht?
Er is met aandacht gekeken naar de beweringen die in dit bericht worden gedaan. In diverse landen is dit bericht in de media gepubliceerd. De berichtgevingen kunnen zorgen voor spanningen en gevoelens van onveiligheid binnen de TurksNederlandse gemeenschap. Zoals eerder gemeld1 is de overheid hierop extra alert. Bedreigingen in welke vorm dan ook zijn ontoelaatbaar op Nederlands grondgebied. Het bestaan van plannen voor moordaanslagen op Turkse burgers kan ik niet bevestigen.

Vraag 3 Bent u bereid uit te zoeken in hoeverre de beweringen kloppen en worden, indien nodig, extra veiligheidsmaatregelen genomen?
De overheid monitort de ontwikkelingen rond spanningen binnen de TurksNederlandse gemeenschap en de veiligheid van burgers. Indien nodig worden veiligheids- of andere maatregelen getroffen die bijdragen aan de veiligheid en/of vermindering van de eventuele spanningen. Personen die menen het slachtoffer te zijn van bedreiging, intimidatie of geweld roep ik nogmaals nadrukkelijk op om melding en/of aangifte te doen.
1 Kamerstukken II, 2017/2018, aanhangsel 882.

Indiener(s)



Tweedemonitor