Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de AIVD en het kabinet burgers misleiden



Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de AIVD en het kabinet burgers misleiden

Keywords:
Zaaknummer: 2018D01124

2017Z18490



Vraag 1
Is het waar dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) ook nu al via de kabel mag aftappen, zolang dit gericht is? Zo nee, zou de AIVD dit mogen onder het huidige artikel 25 van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten?

De AIVD mag in overeenstemming met artikel 25 van de Wiv 2002 de communicatie van geïdentificeerde personen of organisaties onderscheppen, ook als deze via de kabel verloopt.

Vraag 2
Hoe verklaart u in dit licht deze informatie op de website van de AIVD: “Kabels waar wij nu niet bij mogen, ook niet als kwaadwillenden daar informatie met elkaar delen. (…) Met de nieuwe Wiv kan de AIVD deze communicatie ook op de kabel onderzoeken.”

Teneinde onder meer de ongekende dreiging tijdig te kunnen onderkennen, geeft de Wiv 2017 de AIVD de bevoegdheid communicatie op de kabel te onderscheppen als daar grond voor is, zonder al een specifiek persoon of specifieke organisatie te hebben kunnen identificeren. Een voorbeeld is de communicatie van een specifiek deel van Syrië met Nederland.

Vraag 3
Bent u bereid om de AIVD te vragen deze informatie aan te passen?

Ik acht de tekst op de website in overeenstemming met de werkelijkheid. Omdat uit uw vraag blijkt dat delen van de passage voor meerdere interpretaties mogelijk zijn, is de tekst verder verduidelijkt.

Antwoord op

Het bericht dat de AIVD en het kabinet burgers misleiden (20 December 2017)
Reactietijd: 28 dagen

Indiener

Kajsa Ollongren (D66)


Gericht

Ronald van Raak (SP)

Michiel van Nispen (SP)


Access ( 1397 )

Publicatiedatum
17 januari 2018




Gerelateerd

Het bericht ‘AIVD blokkeert terugkeer tientallen Nederlandse piloten’

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het advies van de AIVD over de nationale veiligheid en veiling 5G

Het bericht dat de AIVD en het kabinet burgers misleiden

Het bericht ‘AIVD: hoger onderwijs is zich totaal niet bewust van digitale dreiging'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘AIVD en MI5 gestopt met samenwerking met Oostenrijkse diensten’

Het bericht ‘Geheime diensten morren over nieuwe toezichthouder’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl