Tweedemonitor / Kamervraag / Het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak’Het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak’

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18852

2017Z18852 Vragen van de leden Bergkamp en Diertens (beiden D66) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek «Economische» daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak» (ingezonden 22 december 2017).


Vraag 1
Bent u bekend met het onderzoek ««Economische» daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak»?1

Vraag 2
Kunt u aangeven wat de term «zelfredzame» dakloze volgens hen inhoudt?

Vraag 3
Kunt u aangeven hoeveel zelfredzame daklozen er in Nederland rondlopen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Hoe verhoudt het onderzoek zich tot de passage uit het regeerakkoord waarin staat dat verschillende vormen van zorg en ondersteuning beter op elkaar aan moeten sluiten?

Vraag 5
Hoe reageert u op de opvatting van de onderzoeker van het Instituut voor Publieke Waarden dat veel van de problematiek rondom de zelfredzame dakloze veroorzaakt wordt door starre uitvoering en interne regels?

Vraag 6
Welke concrete acties gaat u uitzetten om, gelet op de relevante passages uit het regeerakkoord, de problematiek rondom (zelfredzame) dakloze aan te pakken? Wanneer kan de Kamer geïnformeerd worden over de voortgang van deze acties?

1 https://www.groene.nl/artikel/zelfredzaam-zonder-dak


Gerelateerd

Woonruimte voor (economisch) daklozen

Het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak’

De toename van het aantal daklozen

Vrijstellingen van de leerplicht op grond van artikel 5a

De verdubbeling van het aantal daklozen

De opnamestop bij de daklozenopvang van het Leger de Heils in Amsterdam

Het toenemend aantal economisch daklozen in Nederland

Het schenden van mensenrechten door een Nederlands bedrijf bij de sloop van een schip

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl