Tweedemonitor / Kamervraag / Het verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissenHet verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissen

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18843

2017Z18843 Vragen van de leden Van Weyenberg en Groothuizen (beiden D66) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Rechtsbescherming over het verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissen (ingezonden 22 december 2017).Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Draagvlakonderzoek Notarieel Pensioenfonds» uit Pensioen en Praktijk?1

Vraag 2
Klopt het dat bij de behandeling van de fusie van de voormalige notariële pensioenfondsen tot Stichting Notarieel Pensioenfonds aandacht is gevraagd voor het draagvlak voor de wettelijke verplichting?

Vraag 3
Zijn er vergelijkbare pensioenfondsen waarbij de deelname wettelijke verplicht is en niet voortvloeit uit afspraken in een algemeen verbindend verklaarde cao?

Vraag 4
Vindt u het ook van groot belang dat er voldoende draagvlak is voor een wettelijke verplichting tot deelname aan een bepaald pensioenfonds? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe groot moet dat draagvlak dan, bij benadering, zijn?

Vraag 5
Herkent u de in het artikel gepubliceerde cijfers, waaruit blijkt dat de representativiteitsnorm van 60% niet wordt gehaald?

Vraag 6
Is onderzocht of er meer draagvlak is voor verplichte deelname aan een bepaalde regeling, in plaats van aan een vast pensioenfonds? Klopt het dat door verplichte deelname aan een regeling ook concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen kan worden voorkomen, terwijl de deelnemer meer vrijheid heeft dan bij een wettelijk verplichtgesteld pensioenfonds?
1 http://www.pensioenschijfvanvijf.nl/wp-content/uploads/2017/12/Draagvlak-onderzoekNotarieel-Pensioenfonds-Pensioen-en-Praktijk-dec-2017.pdf


Gerelateerd

Het verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissen

Het bericht ‘Notarissen staken jarenlang kadastergeld in eigen zak’

Reclame door verplichtgestelde pensioenfondsen

Het bericht dat notarissen jarenlang Kadastergeld in eigen zak staken

De verhuizing van een pensioenfonds van AON naar Belgie en het feit dat de dekkingsgraad enkel door de verhuizing met 11% stijgt vanwege het verschil in toezicht

Het bericht “Riet Zaal gecompenseerd, volgens pensioenfonds PMT alleen vanwege verkeerde communicatie”

Het feit dat het ABP jarenlang uitbetaalde partnerpensioenen terugvordert

Het aanvullend pensioenfonds van Europarlementariers

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl