Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de huurtoeslag de komende jaren flink zal dalenHet bericht dat de huurtoeslag de komende jaren flink zal dalen

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18647

2017Z18647 Vragen van de leden Kops en Edgar Mulder (beiden PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de huurtoeslag de komende jaren flink zal dalen (ingezonden 21 december 2017).Vraag 1
Kent u het bericht «Huurtoeslag fors lager in de komende jaren»?1

Vraag 2
Hoeveel van de 1,4 miljoen huishoudens die huurtoeslag ontvangen, kampen nu al met betalingsproblemen c.q. zitten in de schulden, en waar komt dat door?

Vraag 3
Hebt u er zicht op hoeveel huishoudens door het verlagen van de huurtoeslag (extra) in de financiële problemen zullen komen? Zo nee, hoe kunt u dan voor deze bezuinigingsmaatregel zijn? Zo ja, hoeveel zijn dat er?

Vraag 4
Hoe kunt u – gezien de stijgende huren, dalende huurtoeslag, stijgende energierekening, stijgende btw etc. – volhouden dat «huishoudens er de komende jaren op vooruit zullen gaan»? Waarom doet u deze uitspraak?

Vraag 5
Deelt u de mening dat het schandalig is dat er met het verlagen van de huurtoeslag wordt bezuinigd op eigen mensen, terwijl statushouders in dit land nog steeds alles gratis krijgen? Bent u ertoe bereid hier onmiddellijk een eind aan te maken en te kiezen voor de Nederlanders? Zo nee, waarom niet?
1 AD, 20 december 2017: https://www.ad.nl/binnenland/huurtoeslag-fors-lager-in-de-komendejaren~add8e410/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web


Gerelateerd

Huurtoeslag voor mensen die beschermd wonen of huren via een instelling

Verworven rechten in de huurtoeslag

Het bericht dat de huurtoeslag de komende jaren flink zal dalen

Huurtoeslag en het minimumloon

Het bericht ‘Ouderen onwetend over huurtoeslag; ANBO schiet te hulp’

Het bericht dat de Belastingdienst de beslagvrije voet niet hanteert bij de verrekening van toeslagen

De huurtoeslag en de uitwerking van het Sociaal Huurakkoord

Het feit dat de Belastingdienst het recht op huurtoeslag heeft afgewezen, terwijl een burger het wel had doordat er sprake was van verworven rechten

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl