Tweedemonitor / Kamervraag / De incidentmeldingen over de verloven van criminelenDe incidentmeldingen over de verloven van criminelen

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18491

2017Z18491 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de incidentmeldingen over de verloven van criminelen (ingezonden 20 december 2017)1
Wat is uw reactie op het artikel 'Verlof blijkt een zwijnenstal'? 1)

2
Om hoeveel incidenten rondom verloven gaat het per jaar? Is het waar dat dit aantal de afgelopen jaren is toegenomen? Zo ja, wat is uw verklaring hiervoor?

3
Hoe wordt op dit moment beoordeeld of iemand toe is aan verlof? Bent u bereid deze procedure tegen het licht te houden en in overleg met het personeel te bezien wat hier aan verbeterd kan worden, gelet op de vele incidenten die kennelijk plaatsvinden tijdens de verloven? Zo nee, waarom niet?

4
Hoe verklaart u dat een gedetineerde, bij wie de dag ervoor een mobiele telefoon was aangetroffen waar onbekende nummers mee waren gebeld, de volgende dag toch gewoon op verlof kon met als gevolg dat er een vluchtauto klaar stond?

5
Bent u bereid het gehele systeem van verloven in (jeugd)gevangenissen en tbs-klinieken, van beoordeling en verlofverlening tot uitvoering en evaluatie hoe het verlof verlopen is, kritisch tegen het licht te houden en te laten onderzoeken of er verbeterpunten zijn, zodat criminelen veiliger terug kunnen keren in de samenleving? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan de Kamer de resultaten van dit onderzoek verwachten?
1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1444384/verlof-blijkt-een-zwijnenstal d.d. 18 december 2017


Indiener

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


Access ( 1168 )

Publicatiedatum
20 December 2017
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl