Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Komt Johan van Laarhoven in 2018 naar Nederland?’Het bericht ‘Komt Johan van Laarhoven in 2018 naar Nederland?’

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18351

2017Z18351 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Komt Johan van Laarhoven in 2018 naar Nederland?’ (ingezonden 19 december 2017)1
Wat is uw reactie op het artikel 'Komt Johan van Laarhoven in 2018 naar Nederland?' 1)

2
Deelt u de mening dat het feit dat het Thaise Openbaar Ministerie heeft aangegeven in cassatie te gaan in de zaak tegen Johan van Laarhoven een (diplomatieke) voorbereiding niet in de weg staat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de procedure voortvloeiende uit de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) alvast voor te bereiden?

3
Deelt u de mening dat het belangrijk is dat Johan van Laarhoven aanwezig is bij de rechtszaak die tegen hem loopt in Nederland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid via diplomatiek contact te bespoedigen dat het cassatieberoep alsnog wordt ingetrokken?

4
Kunt u reflecteren op andere mogelijkheden voor overbrenging van Johan van Laarhoven, zoals een bilaterale overeenkomst tussen Nederland en Thailand of een uitleveringsverzoek? Kunt u per optie aangeven waarom deze al dan niet ingezet wordt?
1) https://www.softsecrets.com/nl/nieuws/binnenland/komt-johan-van-laarhoven-in-2018- naar-nederland/?


Gerelateerd

Het bericht ‘Komt Johan van Laarhoven in 2018 naar Nederland?’

Het bericht ‘Nederlandse hulp aan gevangenen in buitenland berust op willekeur’

De vertraging van de noodkeuken op de Johan Willem Frisokazerne in Assen

Het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Mauritshuis

Het bericht 'Kazerne moet lang wachten op keuken'

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Amsterdams homokoppel uitgescholden en bespuugd’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl