Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree OverflakkeeHet bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18350

2017Z18350 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee. (ingezonden 19 december 2017)1
Bent u bekend met het vrijkomen van asbest bij een brand in een opslagloods in Melissant? 1) 2)

2
Is u bekend hoeveel asbest is vrijgekomen en kunt u bevestigen dat de mate van verspreiding in de omgeving beperkt is gebleven? Is de oorzaak van de brand inmiddels achterhaald?

3
Kunt u een overzicht geven van de activiteiten die de gemeente en veiligheids- en gezondheidsdiensten hebben ondernomen om bewoners te informeren over de risico’s van asbest? Is hierbij gewerkt conform de richtlijnen voor de aanpak van asbestincidenten en asbestbranden?

4
Wat is de huidige status van het pand en – mocht dat nog voor gebruik geschikt zijn - wat zal er worden gedaan om herhaling van brand te voorkomen en het asbest te verwijderen?

5
Is u bekend bij hoeveel procent van de branden asbest vrijkomt? Zo nee, bent u bereid om de mogelijkheden tot registratie hiervan te onderzoeken?

6
Deelt u de vrees dat de hoge kosten voor het gecertificeerd saneren van asbestdaken kunnen leiden tot ontwijkend gedrag bij particulieren, met verkrotting, verwaarlozing en verhoogde brandrisico’s bij panden met asbest tot gevolg?
1) Rijnmond.nl, 16 december 2017: https://www.rijnmond.nl/nieuws/162611/Asbestvrijgekomen-bij-brand-opslagloods-Goeree-Overflakkee
2) Algemeen Dagblad, 16 december 2017: https://www.ad.nl/voorne-putten/brand-in-schuur-met-asbest-in-melissant~adc2c27f


Gerelateerd

Het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee

Het bericht ‘Asbestvezels ontdekt op metrostation Stadhuis; voorlopig geen metro’s’.

Het bericht ‘Reactie Expertise Centrum Asbest & Vezels op de commotie rondom de risico’s van blootstelling aan asbest’

De stalbrand in Biezenmortel waarbij zeker 2500 varkens zijn omgekomen en over het lot van de varkens die de brand in hun stal hebben overleefd

Het bericht ‘Politievrijwilliger in ruil voor een weekje aan zee’

Het bericht dat asbest is vrijgekomen uit een vrachtwagen

De berichten dat asbest is make-up is aangetroffen

De brand in de serviceflat Oranjeparkflat

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl