Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit'Het bericht 'Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit'

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18349

2017Z18349 Vragen van de leden Koerhuis, Wiersma en El Yassini (allen VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit' (ingezonden 19 december 2017)

1
Kent u het bericht 'Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit' 1), en het onderliggende rapport van het Economische Instituut voor de Bouw? 2)

2
Wat is uw reactie op de belangrijkste bevindingen van het rapport?

3
Wat is uw reactie op de vraag naar 70.000 bouwvakkers in het licht van de bouwopgave van 1 miljoen woningen? 3) Wat wilt u doen om de tekorten samen met de bouw- en onderwijssector weg te werken?

4
Bent u van mening dat het tekort aan bouwvakkers niet ten koste mag gaan van de kwantiteit van de bouw, en ook vooral niet van de kwaliteit? Hoe gaat u dat voorkomen?

5
In hoeverre biedt innovatie in de bouwsector een kans om met minder bouwvakkers aan dezelfde bouwopgave te voldoen? Welke mogelijkheden en projecten bestaan daarvoor?

6
Is een opleiding of beroep in de bouwsector te weinig aantrekkelijk voor jongeren? Zo ja, waar ligt dat aan? Kent u het initiatief ‘De bouw maakt het’ van Bouwend Nederland? Hoe kan de 45% instroom vanuit opleidingen verhoogd worden?

7
Bent u van mening dat, nu er een groot tekort aan bouwvakkers is, dit ook een grote kans is om mensen van een uitkering om te scholen naar de bouw? Hoe kan de 55% zij-instroom daarmee verhoogd worden? Bent u bereid om samen met de minister van SZW en OCW hierover in gesprek te gaan met de bouw- en onderwijssector?

8
Bent u bereid om samen met de minister van SZW en OCW en de bouw- en onderwijssector in gesprek te gaan over het verder verhogen van stageplekken en Beroeps Begeleidende Leerweg trajecten (BBL-trajecten) in de bouwsector en daarover de Kamer te informeren?

9
Bent u van mening dat zekerheid voor bouwbedrijven helpt om bouwvakkers aan te nemen en scholieren helpt om te kiezen voor een baan bij bouwbedrijven? Bent u het eens dat deze zekerheid geboden kan worden door de bouwopgave van 1 miljoen woningen zo snel mogelijk om te zetten in harde bouwplannen? Hoe kunt u die zekerheid bieden?
1) https://www.volkskrant.nl/economie/ernstig-tekort-aan-bouwvakkers-dreigt-nu-deeconomie-weer-bloeit~a4545331/
2) “Trends op de bouwarbeidsmarkt, 2017-2022,” Economisch Instituut voor de Bouw.
3) “Trends bouwarbeidsmarkt,” p. 9.


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl