Tweedemonitor / Kamervraag / De fipronilschade van pluimveehoudersDe fipronilschade van pluimveehouders

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18000

2017Z18000 Vragen van de leden Geurts (CDA) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de fipronilschade van pluimveehouders (ingezonden 14 december 2017)1
Kent u het bericht 'EC: België mag schade van pluimveehouders vergoeden' uit Boerderij Vandaag? 1)

2
Deelt u de conclusie van de Europese Commissie dat de fipronilcrisis een bijzondere gebeurtenis is waarvoor de regels van ongeoorloofde staatssteun niet toegepast hoeven te worden? Zo nee, waarom niet?

3
Is het besluit van de Europese Commissie nu reden voor u om het standpunt van het vorige kabinet over de verenigbaarheid van het Belgische verzoek met de Europese staatssteunkaders, namelijk dat “schade veroorzaakt door menselijk handelen dat niet mogelijk zou maken”, te heroverwegen? Zo nee, waarom niet? 2)

4
Welk gevolg heeft de opmerking van de voormalige staatssecretaris van Economische Zaken “wij zullen scherp in de gaten houden hoe de Belgen en de Commissie daarmee verder omgaan” in de praktijk gehad? Zijn er gesprekken met de Europese Commissie gevoerd over het Belgische pakket? 3)

5
Kunt u feitelijk aangeven wat het precieze pakket is waar de Europese Commissie goedkeuring voor heeft gegeven aan de Belgen?

6
Deelt u de mening dat er nu een ongelijk speelveld ontstaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u ondernemen om het speelveld voor onze Nederlandse pluimveehouders weer gelijk te trekken?

7
Heeft u in kaart gebracht hoe andere Europese landen hun pluimveesector ondersteunen en welke kosten brengen andere Europese landen de pluimveehouders met betrekking tot de fipronilcrisis in rekening? Kan hiervan een overzicht worden verstrekt?

8
Kunt u aangegeven welke kosten met betrekking tot fipronil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voornemens is door te berekenen aan de pluimveesector c.q. -keten? Kan een indicatie gegeven worden van het totale bedrag voor respectievelijk de pluimveehouderij en de rest van de keten?

9
Herinnert u zich dat de voormalige staatssecretaris van Economische Zaken indertijd heeft aangegeven op zoek te gaan naar manieren om pluimveehouders te hulp te schieten? Kunt u een overzicht geven van de hulp aan pluimveehouders waar de staatssecretaris op doelde?

10
Kunt u aangeven welke aanvullende Europese financiële middelen ter beschikking staan aan lidstaten voor de ondersteuning van getroffen pluimveehouders?
1) 'EC: België mag schade van pluimveehouders vergoeden', Boerderij Vandaag, 13 december 2017.
2) Algemeen overleg over fipronil in eieren op 24 augustus 2017 (Kamerstuk 26 991, nr. 490).
3) Algemeen overleg over fipronil in eieren op 24 augustus 2017 (Kamerstuk 26 991, nr. 490).


Gerelateerd

De fipronilschade van pluimveehouders

Het deskundigenverslag deskundigengroep dierziekten HPAI evaluatie van 13 november 2020 ‘eendenbedrijf besmet’

Het bericht ‘Opnieuw betwiste ruiming kippen door salmonella’

Het bericht dat België haar pluimveehouders, die getroffen zijn door de fipronilcrisis, mag compenseren

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De wijziging van salmonellabestrijding bij pluimvee

Cosmetische eisen aan groenten en fruit

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl