Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat tonnen aan onderwijsgeld verloren gaanHet bericht dat tonnen aan onderwijsgeld verloren gaan

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z17865

2017Z17865 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat tonnen aan onderwijsgeld verloren gaan. (ingezonden 13 december 2017)1
Acht u het wenselijk dat scholen in zee gaan met dure uitzendbureaus en bemiddelingsbureaus om leraren te werven, waardoor tonnen aan onderwijsgeld terecht komen bij dit soort commerciële bedrijven? Kunt u uw antwoord toelichten? 1)

2
Hoeveel schoolbesturen maken gebruik van commerciële bedrijven om leraren te werven?

3
Weet waarom schoolbesturen gebruik maken van uitzendbureaus en bemiddelingsbureaus? Zo ja, wat zijn de redenen? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken en de resultaten daarvan met de Kamer te delen?

4
Hoeveel onderwijsgeld, dat opgebracht wordt door ons allemaal, lekt er jaarlijks weg naar dit soort commerciële bedrijven? Bent u het ermee eens dat dit geld beter besteed kan worden aan het primaire proces in het onderwijs, namelijk lesgeven? Zo ja, bent u bereid scholen hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

5
Bent u het eens met de uitspraak van Joke Middelbeek van de Amsterdamse basisschoolbesturen dat leraren via uitzendbureaus een concurrent zijn geworden voor leraren die zelf door scholen worden geworven gezien het hogere salaris dat zij krijgen en verleid worden met laptops en zelfs leaseauto’s? Acht u dit een wenselijke ontwikkeling? Kunt u uw antwoorden toelichten?

6
Hoeveel leraren die werkzaam zijn in het basisonderwijs via een uitzendbetrekking krijgen een salaris conform de Cao voortgezet onderwijs? Vindt u niet dat alle leraren in het basisonderwijs dit salaris verdienen? 2)

7
Bent u voornemens bovengenoemde manier van werven een halt toe te roepen, zodat onderwijsgeld weer terecht komt waar het hoort, namelijk in de klas? Kunt u uw antwoord toelichten?
1) https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/kritiek-op-uitzendkrachten-voor-de-klastonnen-aan-onderwijsgeld-gaan-verloren 2) https://twitter.com/GertrudeEgmond/status/940315367825657857


Gerelateerd

Het bericht dat tonnen aan onderwijsgeld verloren gaan

Het bericht 'Miljoenen aan onderwijsgeld gaat naar commerciële bureaus'

Het bericht ‘Groot onderzoek naar Poolse WW-fraude in Helmond: ‘Voor zeker tonnen aan onterechte uitkeringen betaald’’

Het bericht 'Ex-staatsbedrijf ASR gooit salarissen aan de top met tonnen omhoog'

De extra tonnen voor de vertrekregeling van de Belastingdienst

De flinke groei CO2 Luchtvaart terwijl reductie van de uitstoot van CO2 nodig is

Het bericht de in Limburg scholen miljoenen aan onderwijsgeld mislopen

Miljoenen die zijn bedoeld voor onderwijs maar terechtkomen bij commerciële bureaus

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl