Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Minieme pakkans drugsrijder’Het bericht ‘Minieme pakkans drugsrijder’

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z17368

2017Z17368 Vragen van de leden Arno Rutte en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Minieme pakkans drugsrijder’ (ingezonden 7 december 2017)1
Bent u bekend met het bericht ‘Minieme pakkans drugsrijder’? 1)

2
Deelt u de mening dat het zeer onrechtvaardig en demotiverend voelt voor zowel burgers als agenten wanneer men ongestraft met drugs op kan deelnemen aan het verkeer omdat er bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onvoldoende capaciteit is voor het analyseren van de bloedmonsters? Zo ja, wat gaat u daar aan doen? Zo nee, waarom niet?

3
Wat gebeurt er met het materiaal waar geen tests op uitgevoerd worden? Worden deze later getest of worden deze vernietigd?

4
Hoe voorkomt u dat ‘drugsrijders’ waarvan al wel een bloedmonster bij het NFI ligt maar waarvan dat monster nog niet getest is, de dans ontspringen? Komt er een inhaalslag bij de bloedmonsters die nog op de plank liggen? Zo ja, binnen welke termijn is die inhaalslag afgerond? Zo nee, waarom niet?

5
Bent u bereid te zorgen dat er andere biomedische laboratoria worden ingehuurd om op gevalideerde wijze de benodigde bloedanalyses uit te voeren?

6
Bent u bereid om te onderzoeken op welke wijze gekomen kan worden tot snellere en laagdrempeligere analysemethoden om het bewijs rond te krijgen van rijden onder invloed van drugs?

7
Op welke termijn gaat u borgen dat de achterstand met drugstests bij het NFI ingelopen wordt en in Nederland iedere aangehouden drugsrijder ook daadwerkelijk gepakt wordt?

8
Bent u bereid te zorgen dat de politie doorgaat met het afnemen van drugstests in alle gevallen waar hiervoor aanleiding is en niet alleen bij, bijvoorbeeld, zware aanrijdingen?

9
Op welke wijze heeft u deze problematiek met de Kamer gedeeld? Hoe gaat u de Kamer nu over de vervolgstappen op de hoogte brengen?

10
Wanneer kan de Kamer het wetsvoorstel Roekeloos rijden verwachten?
1) Telegraaf, 6 december 2017


Gerelateerd

Het bericht ‘Zzp’ers verbaasd over minieme betalingskorting Belastingdienst’.

Het bericht ‘Minieme pakkans drugsrijder’

Het bericht dat vermogensbeheerders en grootaandeelhouders zich niet laten leiden door de dividendbelasting voor investeringen in Nederlandse bedrijven

Achterblijvende lonen

Een overvol Schiphol

Het bericht ‘Vrouwen hebben genoeg aan veel lagere dosis medicijn tegen hartfalen’

Voedselvoorziening als vitale infrastructuur

Het bericht ‘Rutte informeert Tweede Kamer onjuist over kunstverkoop Oranjes’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl