Tweedemonitor / Kamervraag / De implementatie van het vredesakkoord in ColombiaDe implementatie van het vredesakkoord in Colombia

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z17219

2017Z17219 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Van Helvert (CDA) en Ten Broeke (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de implementatie van het vredesakkoord in Colombia (ingezonden 6 december 2017).


Vraag 1
Kent u het bericht «Vrede dreigt Colombia te ontvallen»?1
Vraag 2
Klopt de informatie dat een jaar na de ondertekening van het vredesakkoord er nog weinig is terechtgekomen van de implementatie van het akkoord en dat in grote delen van het land geweld en mensenrechtenschendingen nog steeds veel voorkomen?
Vraag 3
Klopt het dat andere gewapende groeperingen, zoals ELN, het ontstane machtsvacuüm gebruiken om hun eigen macht uit te breiden en illegale activiteiten te ontplooien?
Vraag 4
Op welke wijze levert het Nederlandse buitenlandbeleid een bijdrage aan de uitvoering van het vredesakkoord, en daarmee aan stabiliteit, veiligheid en vrede in Colombia?
Vraag 5
Welke initiatieven voor de uitvoering van het vredesakkoord in Colombia behoeven in het bijzonder politieke dan wel financiële ondersteuning?
Vraag 6
Hoe kan Nederland de inzet voor een effectieve uitvoering van het vredesakkoord versterken, met name wat betreft de bescherming van mensenrechten en het stimuleren van economische ontwikkeling?
Vraag 7
Bent u bereid om op alle mogelijke manieren bij de Colombiaanse regering aan te dringen op een zo effectief en spoedig mogelijke uitvoering van het vredesakkoord?
1 «Vrede dreigt Colombia te ontvallen,» Trouw, 27 november 2017


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De implementatie van het vredesakkoord in Colombia

De opvang van Venezolanen in Colombia

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De opvang van Venezolaanse vluchtelingen

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl