Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de export van Gronings gas verder stijgtHet bericht dat de export van Gronings gas verder stijgt

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16750

2017Z16750 Vragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de export van Gronings gas verder stijgt (ingezonden 30 november 2017)


1
Kent u het bericht dat de export van Gronings gas naar onze buurlanden verder stijgt? 1) Deelt u de mening dat de stijging van export van Gronings gas een zeer ongewenste ontwikkeling is? Kunt u dit toelichten?
2
In hoeverre maakt Nederland zich middels deze export van gas afhankelijk van een continue winning van aardgas in Groningen?
3
Hoe verhoudt deze stijging zich tot de wens van de Tweede Kamer om de gasexportcontracten versneld af te bouwen? 2)
4
Kunt u aangeven welke nieuwe contracten na aanname van motie-Jan Vos c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 238) over de versnelde afbouw van de gasexportcontracten zijn aangegaan?
5
Kunt u aangeven wat de prognose is van de gasexport de komende jaren? Welke afspraken zijn hierover gemaakt met de ons omringende landen, waaronder België, Duitsland en Frankrijk?
6
Bent u bereid volledige openbaarheid te geven over de bestaande gasexportcontracten en deze naar de Tweede Kamer te sturen?
1) https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/london/dutch-gas-exports-to-belgiumgermany-near-winter-21669193
2) Kamerstuk 33529, nr. 238.


Gerelateerd

Het bericht dat de export van Gronings gas verder stijgt

Het bericht dat gasbedrijven Gronings onderzoek naar duurzame energie domineren

Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019

De berichten ‘Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s’ en ‘Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s’

Het bericht 'Stoppen met gas zorgt juist voor méér CO2'

Het bericht ‘Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed’

Export van 'dual use'-goederen en wapens naar Saudi-Arabië

Het bericht dat de energierekening volgend jaar verder stijgt.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl