Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Rijk in stenen, arm in geld’Het bericht ‘Rijk in stenen, arm in geld’

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16745

2017Z16745 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Rijk in stenen, arm in geld’(ingezonden 30 november 2017)


1
Kent u het bericht “Rijk in stenen, arm in geld”? 1)
2
Deelt u de mening dat het belangrijk is voor senioren om hun overwaarde binnen randvoorwaarden te kunnen verzilveren? Zo nee, waarom niet?
3
Deelt u de mening van de econoom in overheidsdienst, genoemd in het artikel, dat de groep van senioren die de overwaarde niet kan inzetten als oudedagsvoorziening, “een kurk die de rest van de woningmarkt tegenhoudt” is en de doorstroom belemmert? Zo nee, waarom niet?
4
Hoe kan het dat na het aannemen met algemene stemmen van de motie-Aukje de Vries/Ronnes over meer ruimte om aan senioren een hypotheek te verstrekken, er nog geen stap lijkt te zijn gezet? 2)
5
Deelt u de mening dat de Nationale Hypotheekgarantie een aanjagende rol kan spelen, al dan niet met het verstrekken van een garantie? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
6
Welke stappen bent u bereid te zetten in het Platform Maatwerk om het voor senioren mogelijk te maken hun overwaarde te verzilveren? Hoe is de bijeenkomst, waar u dit punt op de agenda heeft gezet, verlopen? 3)
1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1365538/rijk-in-stenen-arm-in-geld
2) Kamerstuk 34929 nr. 10
3) Kamerstuk 32847 nr. 303, p. 10.


Indiener

Daniel Koerhuis (VVD)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 904 )

Publicatiedatum
30 November 2017
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl