Tweedemonitor / Kamervraag / Het onderzoek ‘Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017’Het onderzoek ‘Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017’

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16610

2017Z16610 Vragen van de leden Özütok (GroenLinks) en Van Raak (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek «Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017» (ingezonden 29 november 2017).


Vraag 1
Kent u het onderzoek «Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017»?1
Vraag 2
Hoe beoordeelt u het feit dat slechts 48 procent van de bedrijven en instellingen voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor de meldprocedure?
Vraag 3
Deelt u de zorgen over het feit dat bij veel organisaties de organisatiecultuur nog niet zodanige is dat werknemers zich vrij voelen om zaken te melden. Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Hoe beoordeelt u het feit dat werknemers in de semipublieke sector het minst positief zijn over de organisatiecultuur?
Vraag 5
Hoe kan de organisatiecultuur bij organisaties zonder ondernemingsraad dusdanig worden verbeterd, dat ook daar medewerkers tevreden zijn over de organisatiecultuur en dat de meldingsbereidheid groter wordt?
1 https://huisvoorklokkenluiders.nl/nieuws/ondernemingsraden-slechts-op-drie-werknemers-durft-misstand-melden/


Gerelateerd

Het onderzoek ‘Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht ‘Geen boetes voor verstoren natuur in de Waddenzee’

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl