Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieuHet bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieu

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16607

2017Z16607 Vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieu (ingezonden 29 november 2017).


Vraag 1
Bent u bekend met het bericht van de NOS waarin wordt aangegeven dat CO2 commercieel te hergebruiken is?1
Vraag 2
Klopt het dat er belemmeringen zijn op het gebied van wetgeving als het gaat om het hergebruiken van CO2?
Vraag 3
Welke belemmeringen betreft dit precies en op welke wijze belemmeren zij het hergebruik van CO2?
Vraag 4
Bent u voornemens deze belemmeringen aan te pakken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn?
Vraag 5
Deelt u de mening dat het hergebruik van CO2 een goede manier is om de uitstoot ervan te reduceren?
1 https://nos.nl/artikel/2203653-geld-verdienen-aan-co2-kan-en-is-ook-nog-goed-voor-hetmilieu.html


Gerelateerd

De flinke groei CO2 Luchtvaart terwijl reductie van de uitstoot van CO2 nodig is

De weeffout in de subsidiëring voor CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture Storage)

Het bericht dat de overheid tuinders hielp om het ETS te ontwijken

Het geven van ‘topprioriteit’ aan de legalisatie van de stikstofvergunning van Lelystad Airport

De kabinetsplannen over het klimaatbeleid

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het artikel 'Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl