Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor vieze kolenstroomHet bericht dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor vieze kolenstroom

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16600

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor vieze kolenstroom. (ingezonden 29 november 2017)


1
Kent u de inventarisatie door Greenpeace waaruit blijkt dat bijna driekwart van de Nederlandse musea, ziekenhuizen en universiteiten nog altijd kolenstroom inkoopt? 1)
2
Wat vindt u ervan dat ziekenhuizen het slechtst scoorden, dat slechts één van de vijftien ziekenhuizen volledig groene stroom kocht en dat 40% van de ziekenhuizen weigerde mee te werken?
3
Deelt u de mening van Greenpeace dat het bizar is dat juist ziekenhuizen nog kolenstroom kopen, omdat kolenstook voor ongezonde lucht zorgt en dat dat hun patiënten direct raakt? Zo nee, waarom niet?
4
Hebt u al geïnventariseerd hoe het energie-inkoopbeleid van gemeenten in 2017 is, zoals toegezegd door uw ambtsvoorganger? 2) Zo nee, wanneer kunnen wij deze inventarisatie verwachten?
5
Wat vindt u ervan dat veel (semi-)publieke instellingen (onbewust) kolenstroom kopen die achteraf is groengewassen door er water- of windcertificaten op te plakken? Bent u bereid tegen deze vorm van ‘greenwashing’ door energieleveranciers op te treden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 6

Bent u bereid om (semi-)publieke instellingen te stimuleren over te stappen op werkelijke groene stroom? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

1) https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/ziekenhuizen-musea-en-universiteiten-kopenkolenstroom
2) Dertigledendebat over het aandeel duurzame energie op 7 september 2017 (documentnummer 2017D24509)


Gerelateerd

Het bericht dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor vieze kolenstroom

Het feit dat de EU steeds meer ‘vuile’ kolenstroom importeert

Het weer opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg

De berichten 'Universiteiten werken ondanks risico’s veel meer samen met China' en 'Kennis delen met China: de roze bril zakt langzaam af bij universiteiten'

De onzekere toekomst van het ziekenhuis in Zutphen

Het bericht ‘Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden techgigant Huawei’.

Het bericht ’Vieze’ auto parkeren fors duurder

Het bericht ‘Rutte informeert Tweede Kamer onjuist over kunstverkoop Oranjes’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl