Tweedemonitor / Kamervraag / Het opkopen van emissierechtenHet opkopen van emissierechten

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16209

2017Z16209 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het opkopen van emissierechten (ingezonden 24 november 2017).


Vraag 1
Kent u het bericht «Maak met kopgroep het Europese emissierechtensysteem weer effectief»?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat Europees systeem voor emissiehandel (ETS) onvoldoende bijdraagt aan de vermindering van CO2-reductie, vooral omdat de prijs van emissierechten op dit moment te laag is om bedrijven aan te zetten tot schoner produceren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Deelt u de mening dat het opkopen van ETS-rechten niet alleen kan dienen als flankerend beleid voor het voorkomen van een hogere CO2-uitstoot elders als een aantal Noordwest Europese landen tot ambitieuzere afspraken komen, maar dat het opkopen van deze rechten ook nodig is om tot een prijs van CO2 te komen waarvan wel een stimulans tot schoner produceren uitgaat? Zo ja, waarom? Deelt u dan ook de mening dat het opkopen van emissierechten door een koplopergroep leidt tot versnelling van de klimaatambities van de regering? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Is het waar dat bij de huidige marktprijs het opkopen van de overschotten aan emissierechten ruim 10 miljard euro zou kosten? Zo nee, wat is het bedrag dan wel?
Vraag 5
Past het idee om in een koplopergroep emissierechten op te kopen in het streven, dat in het regeerakkoord is verwoord, om samen met buurlanden op te trekken om een extra inzet af te spreken bovenop de EU-afspraken?
Vraag 6
Welk aandeel zou Nederland binnen tien koploperlanden kunnen hebben als het gaat om het opkopen van overschotten aan emissierechten? Welke verdeelsleutel is daarbij denkbaar?
Vraag 7
Deelt u de mening dat hogere CO2-prijzen er toe leiden dat duurzame energie ten opzichte van niet-duurzame energie rendabeler wordt en daardoor de noodzaak tot subsidiering van windmolenparken op zee zouden met miljarden zou kunnen verminderen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Vraag 8
Wat zijn naar uw oordeel de maatschappelijke kosten en baten van het gezamenlijk opkopen van deze emissierechten?
Vraag 9
Kunt u deze vragen voor de behandeling van uw begroting beantwoorden?


Gerelateerd

Het opkopen van emissierechten

Het vernietigen van emissierechten en het waterbedeffect

Het verpatsen van sociale huurhuizen aan buitenlandse beleggers

Het opkopen van staatsobligaties door de ECB

Het opkopen van huizen om duur te verhuren in studentensteden

Het opkopen van stikstofrechten

Het bericht ‘Provincie Noord-Brabant: wie een weg wil aanleggen, mag nu de stikstof van een boer kopen’

Het oordeel van de VN dat mensenrechten worden aangetast door beleggers

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl