Tweedemonitor / Kamervraag / Naming and shaming op internetNaming and shaming op internet

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16205

2017Z16205 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over naming and shaming op internet (ingezonden 24 november 2017).


Vraag 1
Kent u de documentaire en tv-uitzending Shame/Fame?1
Vraag 2
Over welke wettelijke mogelijkheden beschikt een slachtoffer van shaming om filmpjes van het internet te krijgen en om degenen die dergelijke filmpjes maken en op het internet plaatsen juridisch aan te pakken?
Vraag 3
Deelt u de mening dat het beter zou zijn om te voorkomen dat dergelijke filmpjes op internet komen? Zo ja, hoe kan dat worden voorkomen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Kent u de Zweedse wetgeving ten aanzien van het filmen of fotograferen van personen in de privésfeer en de publieke ruimte en het publiceren en verspreiden van dat beeldmateriaal? Biedt de Zweedse wet betere bescherming tegen shaming dan de Nederlandse? Zo ja, waar blijkt dat uit?
Vraag 5
Hoe oordeelt u – in de afweging tussen verschillende grondrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting, het verbod op censuur en het recht op vrij nieuwsgaring enerzijds en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer anderzijds – over wetgeving die bepaalt dat het publiceren en verspreiden van fimpjes door privépersonen op het internet pas mag als degenen die daar op staan, daar toestemming voor hebben gegeven?


Indiener

Attje Kuiken (PvdA)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


descriptionAccess ( 818 )

Publicatiedatum
24 November 2017Gerelateerd

Naming and shaming op internet

Het bericht ‘Nieuwbouwhuis? Grote kans dat 5G je geen sneller internet oplevert’

het bericht dat «Jeugdzorginstelling eist dat ouders video van uit huis halen dochtertje van internet verwijderen»

De impact van coronavirus (COVID-19) op de internationale ontwikkelingssamenwerking

De berichten ‘Iedereen wil internet, niemand wil datacenters’ en 'Hoe Nederland zichzelf economisch in de voet schiet'.

Het bericht 'Bom onder poldermodel leggen was geen vooropgezet plan’ en ‘FNV vreest tweede ‘Jumbo-debacle’ bij marktleider Albert Heijn.’, en ‘Meer cao’s zonder handtekening FNV?

Het bericht ‘Bedrijven vrezen heksenjacht op vermeende discriminatie'

Discriminatie door uitzendbureaus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl