Tweedemonitor / Kamervraag / Het RIVM onderzoek naar GenX in het drinkwaterHet RIVM onderzoek naar GenX in het drinkwater

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16198

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het RIVM-onderzoek naar GenX in het drinkwater (ingezonden 24 november 2017).


Vraag 1
Bent u geschrokken van het onderzoek van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat aangeeft dat er mogelijke sprake is van een andere GenX-vervuilingsbron of -vervuilingsbronnen?1 Kunt u aangeven welke extra maatregelen worden getroffen om de andere bronnen van GenX-vervuiling op te sporen?
Vraag 2
Klopt het dat de GenX-technologie een gepatenteerd product van Dupont/ Chemours is? Is momenteel een dialoog met Dupont/Chemours gaande over wat de andere bron van vervuiling zou kunnen zijn?
Vraag 3
Heeft u zicht op welke bedrijven of overige instanties in Nederland de GenX-technologie toepassen waarbij GenX-stoffen ontstaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft een ander bedrijf of instantie een vergunning om GenXstoffen te lozen in het water?
Vraag 4
Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar bioaccumulatie en de mogelijke opstelling van een oppervlakte-kwaliteitsnorm? Wordt bij het opstellen van zo’n norm ook rekening gehouden met schadelijkheid voor biodiversiteit of milieu? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Het berichten ‘GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk’ en ‘Bron GenX op zuivering Bath gevonden’

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het RIVM-onderzoek naar GenX in het drinkwater

Het bericht ‘Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours’

Het RIVM onderzoek naar GenX in het drinkwater

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het artikel ‘Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De richtlijnen van het RIVM die tot onveiligheid in de ouderenzorg leidden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl