Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de vingerafdruk op het Nederlandse paspoort nooit wordt gecontroleerdHet bericht dat de vingerafdruk op het Nederlandse paspoort nooit wordt gecontroleerd

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16148

2017Z16148 Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de vingerafdruk op het Nederlandse paspoort nooit wordt gecontroleerd. (ingezonden 23 november 2017)


1
Kent u het bericht ‘Vingerafdruk in paspoort wordt nooit gecontroleerd’? 1)
2
Kunt u bevestigen dat vingerafdrukken in Nederlandse paspoorten nooit gecontroleerd worden op (inter)nationale luchthavens en slechts in zeer uitzonderlijke situaties door gemeenten of de politie? Zo ja, hoe is dat mogelijk? Zo nee, hoe vaak worden de vingerafdrukken in Nederlandse paspoorten gecontroleerd en in hoeveel gevallen was er sprake van identiteitsfraude?
3
Deelt u de mening dat het opnemen van vingerafdrukken in Nederlandse paspoorten niet heeft bijgedragen aan het doel, namelijk het tegengaan van identiteitsfraude? Zo nee, kunt u dan uitvoerig toelichten hoe het opnemen van vingerafdrukken in Nederlandse paspoorten wel heeft bijgedragen aan het tegengaan van identiteitsfraude?
4
Hoeveel de invoering van de vingerafdruk in het Nederlandse paspoort de samenleving heeft gekost? Kunt u een gespecificeerde berekening geven?
5
Deelt u de mening dat de Nederlandse overheid, wegens de Europese verplichting om vingerafdrukken op te nemen in het paspoort, het recht op privacy van Nederlanders burgers schendt en dat noodzaak en proportionaliteit ontbreken? Zo nee, waarom niet?
6
Deelt u de mening dat de Nederlandse overheid de bewegingsvrijheid van burgers ernstig beperkt door hen te verplichten vingerafdrukken af te geven, gezien het feit dat bij weigering vingerafdrukken te laten afnemen het paspoort niet meer wordt verlengd en zij zonder paspoort niet meer buiten Europa kunnen reizen? Zo nee, waarom niet?
7
Bent u, afgezien van de verplichtingen uit de Europese richtlijn, voor- of tegenstander van het opnemen van vingerafdrukken in het Nederlandse paspoort?
8
Kunt u bevestigen dat het uitwisselen van cryptografische sleutels binnen Europa vermoedelijk binnen een aantal jaar gerealiseerd wordt? Zo ja, waarop baseert u dat?
9
Deelt u de mening dat het uitwisselen van cryptografische sleutels met landen binnen of buiten Europa zeer onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
10
Welke andere Europese landen controleren op dit moment op luchthavens wel grootschalig de vingerafdrukken in de paspoorten van hun eigen of buitenlandse burgers, en welke Europese landen doen dat niet?
1) https://nos.nl/artikel/2203634-vingerafdruk-in-paspoort-wordt-nooit-gecontroleerd.html

Indiener

Femke Merel Van Kooten-Arissen (LvKA)


Gericht

Raymond Knops (CDA)


descriptionAccess ( 793 )

Publicatiedatum
23 November 2017Gerelateerd

Het bericht dat de vingerafdruk op het Nederlandse paspoort nooit wordt gecontroleerd

Het bericht ‘DELA gebruikt vingerafdruk overledenen voor commerciële doeleinden’

Het bericht 'Overheid lanceert digitaal paspoort op mobiele telefoon’

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Het bericht ‘Geen M of V, maar X: voor het eerst paspoort veranderd in genderneutraal’

De ‘vingerscan-affaire in Spijkenisse’

De herleidbare vermelding van het persoonlijke burgerservicenummer (BSN) op de voorzijde van het paspoort.

Het bericht ‘Geen M of V, maar X: voor het eerst paspoort veranderd in genderneutraal’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl