Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat steeds minder starters een huis kunnen kopenHet bericht dat steeds minder starters een huis kunnen kopen

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15876

2017Z15876 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat steeds minder starters een huis kunnen kopen. (ingezonden 21 november 2017)


1
Kent u het bericht 'Steeds minder starters weten hypotheek te bemachtigen'? 1)
2
Hoe groot is de groep starters die geen huis kunnen kopen, die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en die een huurwoning in de vrije sector niet kunnen betalen? Deelt u de mening dat het ongehoord is dat steeds meer starters op de woningmarkt geen kant op kunnen, terwijl asielzoekers van hun gratis woningen zitten te genieten? Zo nee, waarom niet?
3
Beseft u dat startende huizenkopers het door de stijgende huizenprijzen én de strengere leennormen steeds moeilijker krijgen op de woningmarkt? Deelt u de mening dat markt en kabinetsbeleid hier niet op elkaar aansluiten? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
4
Deelt u de mening dat het, door het verder verlagen van de LTV-norm (loan-to-value), zoals het kabinet in 2018 van plan is, nog moeilijker wordt om een huis te kopen? Bent u ertoe bereid een streep te zetten door verdere verlaging van de LTV-norm? Zo nee, waarom niet?
5
Wat gaat u voor de starters doen? Waarom maakt u het hen zo moeilijk, terwijl asielzoekers op hun wenken worden bediend?
1) FD.nl, 20 november 2017: https://fd.nl/ondernemen/1227821/steeds-minder-starters-wetenhypotheek-te-bemachtigen


Gerelateerd

Het bericht dat steeds minder starters een huis kunnen kopen

Het bericht ‘Beleggers kopen Groningen op’.

Beleggers die het onmogelijk maken voor starters om een huis te kopen

Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

Het opkopen van huizen om duur te verhuren in studentensteden

Het opnemen van studieschulden in het BKR-register

De poging van het Koninklijk Huis om een strafzaak te beïnvloeden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl