Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er een lek is geweest bij een Duitse kerncentraleHet bericht dat er een lek is geweest bij een Duitse kerncentrale

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15765

2017Z15765 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat er een lek is geweest bij een Duitse kerncentrale (ingezonden 20 november 2017).


Vraag 1
Bent u op de hoogte van het bericht dat er net over de grens bij Emmen een lekkage is geweest bij de Duitse kerncentrale Emsland?1
Vraag 2
Kunt u toelichten hoe de Duitse autoriteiten tot de conclusie zijn gekomen dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie? Deelt u deze interpretatie van het gemelde incident?
Vraag 3
Zal de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met een eigen onderzoek naar het gemelde incident komen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Uit welk koelwatersysteem is er precies een lekkage geweest? Betrof dit de primaire, secundaire of tertiaire kring, of betrof het een ander systeem? Indien het een ander systeem betrof, wat was hiervan de functie? Wat zouden de slechtst denkbare gevolgen kunnen zijn geweest van het lek?
Vraag 5
Is er op enig moment radioactief materiaal vrijgekomen?
Vraag 6
Kunt u een overzicht geven van alle incidenten bij de kerncentrale Emsland de afgelopen jaren en welke kwalificatie binnen de International Nuclear and Radiological Event Scale (INES) deze hebben gekregen?
Vraag 7
Bent u, of de ANVS, actief op de hoogte gesteld van dit incident en eventuele eerdere incidenten? Kunt u toelichten welke vorm van samenwerking er bestaat met de Bundesregierung in Berlijn en de Landesregierung in Hannover met betrekking tot deze kerncentrale? Op welke wijze werkt de ANVS samen met haar Duitse tegenhanger?
Vraag 8
Deelt u de mening dat gedetailleerde informatie over de staat van kernreactoren in de buurt van de Nederlandse grens essentieel is om de volksgezondheid en de veiligheid van Nederlandse inwoners te garanderen?
Vraag 9
Kunt u aangeven of er actuele rampenplannen binnen de veiligheidsregio’s in de grensgebieden bestaan gericht op een ramp bij deze Duitse centrale?
Vraag 10
Deelt u de mening dat deze oude kernreactor, die volgens plan in 2022 zal sluiten, zo snel mogelijk definitief gesloten dient te worden om de veiligheid van onze inwoners te garanderen? Zo ja, welke stappen zult u zetten om de Duitse overheden hiervan te overtuigen? Zo nee, waarom niet?
1 Dagblad van het Noorden, «Lek kerncentrale Emsland in grensgebied bij Emmen ontdekt», 15 november 2017 (http://www.dvhn.nl/drenthe/Lek-kerncentrale-Emsland-in-grensgebied-bijEmmen-ontdekt-22663921.html) en De Telegraaf, «Lek in kerncentrale Emsland ontdekt», 15 november 2017 (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1254283/lek-in-kerncentrale-emslandontdekt).


Gerelateerd

Het artikel ‘Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen’

Het bericht dat er een lek is geweest bij een Duitse kerncentrale

Het artikel ‘Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met verdrag van Aarhus’

Het bericht ‘Minister legt lek infectieradar bij ontwikkelaar, bedrijf reageert verbaasd’

De storing in kerncentrale Borssele

Het bericht dat de Belgische kerncentrale Doel opnieuw stil is gelegd

Een onderzoek naar kernenergie als vermeend klimaatvriendelijke energievoorziening

Het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl