Tweedemonitor / Kamervraag / De ‘toiletrestricties’ voor beveiligers op SchipholDe ‘toiletrestricties’ voor beveiligers op Schiphol

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15416

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de «toiletrestricties» voor beveiligers op Schiphol (ingezonden 15 november 2017).Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «FNV: beveiligers Schiphol, ga gewoon plassen»?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat naar de wc mogen een basaal werknemersrecht is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Vindt u het acceptabel dat een werkgever, waarvan de overheid zelf aandeelhouder is, restricties oplegt over wc-bezoek? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Kan de Inspectie SZW een rol vervullen in het aanpakken van dit soort wantoestanden?

Vraag 5
Ziet u dit als een signaal dat er nog steeds onvoldoende aandacht is voor de werkdruk van beveiligers op Schiphol? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Bent u bereid om Schiphol aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid als opdrachtgever?

Vraag 7
Deelt u de mening dat Schiphol een bindende lijst met gedragsregels zou moeten opstellen voor de beveiligingsbedrijven? Zo ja, waarom. Zo nee, waarom niet?
Het Parool, 9 november 2017, https://www.parool.nl/amsterdam/fnv-beveiligers-schiphol-gagewoon-plassen~a4535128/


Gerelateerd

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

De race naar de bodem van beveiligers op Schiphol

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

Het bericht ‘Hoe beveiligers van Thierry Baudet met geweld een demonstrant onschadelijk maken’

De wijze waarop de minister van Infrastructuur en Waterstaat om zal gaan met de constateringen van de Omgevingsraad Schiphol in haar toekomstige luchtvaartbeleid.

De ‘toiletrestricties’ voor beveiligers op Schiphol

De wijze waarop een vreedzame demonstratie op Schiphol werd beëindigd en het verschil met de boerendemonstraties

Het bericht dat de MKBA voor de groei van Schiphol niet voldoet aan de daarvoor door de Kamer vastgestelde criteria en aantoonbare onjuistheden bevat

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl