Tweedemonitor / Kamervraag / Het onderzoek “Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie”Het onderzoek “Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie”

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15414

Vragen van het lid Diertens (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek «Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie» (ingezonden 15 november 2017).Vraag 1
Bent u bekend met het onderzoek «Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie»?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat hulpverleners, juist binnen de psychiatrie, in staat moeten zijn om hun werk op een veilige manier uit moeten kunnen voeren?

Vraag 3
Bent u bereid om in overleg met de instellingen en professionals te treden en te kijken of de afspraken en convenanten, zoals het onderzoek uitwijst, te weinig houvast bieden als het gaat om het bieden van duidelijkheid omtrent het doen van aangifte? Zo ja, wanneer kunt u de Kamer hierover informeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Bent u daarnaast bereid om met de sector in overleg te treden om de regels omtrent het medisch beroepsgeheim, in samenhang met de mogelijkheden van aangifte doen, te bestuderen? Bent u bereid om te kijken hoe de hulpverlener hier beter over geïnformeerd kan worden, met respect voor het medisch beroepsgeheim?

Vraag 5
Kunt u toelichten wat er op dit moment gebeurt op het gebied van preventie van geweldincidenten in de psychiatrie? Hoe verkleint u de kans op geweldsincidenten tegen hulpverleners in de psychiatrie door middel van preventiemaatregelen?

Vraag 6
Bent u bereid om in contact te treden met de onderzoekers en gezamenlijk met de relevante organisaties en instanties te onderzoeken hoe de barrières en knelpunten, die ervaren worden door de slachtoffers en naar boven komen in het onderzoek, ondervangen kunnen worden?
1 http://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/geweld-tegen-hulpverleners-in-depsychiatrie-300/


Gerelateerd

Het bericht 'Fikse straffen bij geweld tegen hulpverleners? Rechters blijken milder dan OM'

Het bericht 'Jeugdzorg wil actie tegen agressie: 'Je bent gewaarschuwd, ik maak je kapot’

Het artikel 'Doe altijd aangifte! Maar waarom doen hulpverleners het zelf dan niet?'

Het onderzoek “Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie”

Het bericht ‘Geweld tegen vrouwen vergt een Nationaal Coördinator’

Het bericht ‘Taakstrafverbod voor geweld tegen agenten is onzinnig’

De effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur

Het melden van seksueel geweld

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl