Tweedemonitor / Kamervraag / Het rapport Breaking the Barriers to the Circular EconomyHet rapport Breaking the Barriers to the Circular Economy

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15329

2017Z15329 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport Breaking the Barriers to the Circular Economy. (ingezonden 14 november 2017)1
Bent u bekend met het rapport 'Breaking the Barriers to the Circular Economy', waaruit blijkt dat de circulaire economie nog onvoldoende momentum heeft? 1)

2
Neemt u de geconstateerde knelpunten (te lage grondstofprijs, gebrekkige consumentenkennis en tekortschietende gedragsverandering) serieus? Hoe gaat u deze knelpunten oplossen?

3
Deelt u het standpunt uit het rapport dat de lage prijs voor nieuwe grondstoffen (virgin materials) ten opzichte van gerecyclede grondstoffen een van de grootste barrières is op weg naar een circulaire economie? Zo nee, uit welk onafhankelijk onderzoek blijkt dat de lage prijs geen grote barrière is op weg naar een circulaire economie? Hoe gaat u deze barrière verhelpen?

4
Op welke wijze vermindert het Grondstoffenakkoord het totale (nieuw en gerecycled) grondstofgebruik?

5
Deelt u de mening dat met een jaarlijkse besteding van 10 miljard euro aan producten en diensten het Rijk een sterke trendsetter kan zijn bij het stimuleren van een herstel- en hergebruikeconomie? 2) Wat zijn de nieuwe doelstellingen die dit kabinet aan het inkoopbeleid stelt? Op welke manier stimuleert het Rijk ook decentrale overheden om de 50 miljard euro die zij jaarlijks besteden in te zetten voor de circulaire transitie?

6
Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het algemeen overleg Circulaire Economie dat op 13 december 2017 gepland staat?
1) https://www.uu.nl/files/breaking-the-barriers-to-the-circular-economy-white-paperwebpdf
2) https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2013/11/28/profess ioneel-inkopen-door-het-rijk/position-paper-professioneel-inkopen-door-het-rijk.pdf


Gerelateerd

Het rapport Breaking the Barriers to the Circular Economy

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De krimpende bewegingsruimte, democratische vrijheden en veiligheid van mensenrechtenorganisaties en -verdedigers in Israël

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl