Tweedemonitor / Kamervraag / Het niet herkennen van signalen van mensenhandel door artsenHet niet herkennen van signalen van mensenhandel door artsen

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15129

2017Z15129 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet herkennen van signalen van mensenhandel door artsen (ingezonden 10 november 2017)1
Hebt u kennisgenomen van de signalering van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen dat artsen signalen van mensenhandel niet herkennen? 1)

2
Deelt u de mening dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk signalen wél herkend worden en dat er ook actie ondernomen wordt?

3
Wat vindt u van de aanbeveling om mensenhandel op te nemen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling?

4
Is het een bewuste keuze om mensenhandel tot op heden niet in deze meldcode op te nemen? Zo ja, waarom?

5
Bent u bereid stappen te zetten om te komen tot het wel opnemen van mensenhandel in de meldcode?

6
Welke mogelijkheden ziet u om artsen beter te trainen in het herkennen van signalen van mensenhandel?

7
Welke rol ziet u hierin ook voor gemeenten weggelegd, mede in het licht van eerder onderzoek van Nieuwsuur dat in bijna de helft van de regio’s geen aanspreekpunt of zorgcoördinator is voor de signalering van mensenhandel? 2)

8
Bent u bereid gemeenten te motiveren om een actieve rol te spelen in de aanpak van mensenhandel en hiervoor beleid te ontwikkelen?

1) https://nos.nl/artikel/2201940-rapporteur-artsen-herkennen-mensenhandel-niet.html


2) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2200521-gemeenten-volgen-advies-over-aanpakmensenhandel-slecht-op.html


Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Segers (ChristenUnie), ingezonden 10 november 2017 (vraagnummer 2017Z15128)


Gerelateerd

Het niet herkennen van signalen van mensenhandel door artsen

Het bericht '95 procent van gemeenten heeft geen beleid voor aanpak mensenhandel'

De bestrijding van mensenhandel

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De aangiftebereidheid van minderjarige slachtoffers mensenhandel

De daling van de meldingen van mensenhandel vanwege een onjuiste interpretatie van de privacywetgeving

De brandbrief van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) aan Tweede Kamer over inzake de tijdelijke werkwijze Dublinoverdrachten

Het bericht ‘Meer migranten claimen slachtoffer van mensenhandel te zijn’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl