Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat miljoenen aan hulpgelden ebola-crisis zijn verdwenenHet bericht dat miljoenen aan hulpgelden ebola-crisis zijn verdwenen

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15122

2017Z15122 Vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius (VVD) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat miljoenen aan hulpgelden ebola-crisis zijn verdwenen. (ingezonden 10 november 2017)1
Bent u bekend met het bericht dat door eigen onderzoek van het Rode Kruis boven tafel is gekomen dat er gefraudeerd is met geld dat was bestemd voor de bestrijding van de ebolacrisis in West-Afrika? 1)

2
Klopt het dat vijf miljoen dollar hulpgeld van het Rode Kruis is verdwenen door fraude, zoals het uitbetalen van salarissen aan niet-bestaande medewerkers?

3
Wat kunt u zeggen over de besteding van de 10,5 miljoen euro die door Nederlanders gedoneerd is bij de GIRO555-hulpactie eind 2014 en maakt dit bedrag onderdeel uit van de verdwenen middelen? Zo ja, om hoeveel geld gaat het? Zo nee, hoe is dit vastgesteld?

4
Hoeveel Nederlands geld is er interdepartementaal en direct/indirect (bijvoorbeeld EU/VN) beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de ebola-crisis en is hiermee gefraudeerd? Zo ja, om hoeveel geld gaat het en welke stappen gaat u ondernemen om het geld terug te krijgen en de fraudeurs aan te pakken? Zo nee, hoe is dit vastgesteld?

5
Bent u voornemens om met het Rode Kruis te kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden? Zo ja, kunt u de Kamer over dat gesprek informeren? Zo nee, waarom niet?

6
Welke andere hulporganisaties hebben geld ontvangen vanuit Nederland bij de bestrijding van de ebola-crisis? Wat kunt u zeggen over de middelen die Nederland aan deze organisaties beschikbaar heeft gesteld voor wat betreft de besteding, resultaten en verantwoording daarvan?

7
Hoe gaat u ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd om te voorkomen dat met overheidsgelden en donaties door Nederlanders gefraudeerd kan worden in het kader van ontwikkelingssamenwerking?

8
Deelt u de mening dat Nederlands geld dat besteed wordt aan ontwikkelingssamenwerking en noodhulp altijd op een transparante wijze uitgegeven en verantwoord dient te worden en dat misbruik ervan altijd consequenties dient te hebben? Kunt u uw antwoord toelichten?
1) https://nos.nl/artikel/2201153-miljoenen-aan-hulpgeld-ebola-crisis-verdwenen.html


Gerelateerd

De ebola uitbraak in Congo

Het bericht dat miljoenen aan hulpgelden ebola-crisis zijn verdwenen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘2500 jonge alleenstaande asielzoekers verdwenen’

Het bericht dat zwangere Afrikaanse vrouwen uit asielopvang verdwenen zijn

Nederlandse steun en internationale steun aan de Syrische oppositie

Het bericht 'EU-hof zet streep door subsidie grondaankoop natuur'

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl