Tweedemonitor / Kamervraag / Het voornemen van Zilveren Kruis om geneesmiddelen voor een jaar te verstrekken in plaats van maximaal drie maandenHet voornemen van Zilveren Kruis om geneesmiddelen voor een jaar te verstrekken in plaats van maximaal drie maanden

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15119

2017Z15119 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het voornemen van Zilveren Kruis om geneesmiddelen voor een jaar te verstrekken in plaats van maximaal drie maanden (ingezonden 10 november 2017)


1
Bent u bekend met het feit dat Zilveren Kruis afwijkt van de prescriptieregeling en apothekers oplegt om medicijnen met een lagere prijs dan 500 euro per maand voor een heel jaar voor te schrijven en af te leveren in plaats van maximaal drie maanden? 1)
2
Acht u het wenselijk dat Zilveren Kruis eenzijdig afwijkt van het landelijke prescriptieakkoord? 2)
3
Wat zal volgens u het effect zijn van de keuze van Zilveren Kruis om over te gaan tot een voorschrijf- en uitgiftetermijn van een jaar op de verspilling en beschikbaarheid van geneesmiddelen?
4
Begrijpt u het ongenoegen van artsen en apothekers ten aanzien van het hanteren van een voorschrijf- en uitgiftetermijn van een jaar? Kunt u dit toelichten?
5
Welke acties gaat u ondernemen om Zilveren Kruis te houden aan het landelijke prescriptieakkoord? Kunt u dit toelichten?
6
Heeft u een beeld van hoeveel mensen medicijn ontrouw zijn en hun medicijnen dus niet innemen?
7
Bent u het ermee eens dat wanneer medicijnen voor een jaar meegegeven worden, er minder zicht is op daadwerkelijk inname van medicijnen en de medicijn trouwheid kan afnemen?
8
Vindt u ook dat apothekers een belangrijke rol hebben in het signaleren van mensen die niet medicijn trouw zijn en deze rol minder goed kunnen vervullen als zij voor een jaar gaan voorschrijven?
1) https://vja.nu/landelijke-prescriptieregeling-zilveren-kruis/
2) https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2016/prescriptieregeling-kleinsteafleververpakking


Gerelateerd

De patiëntenstop van Zilveren Kruis-verzekerden bij ziekenhuisgroep ZGT

Het voornemen van Zilveren Kruis om geneesmiddelen voor een jaar te verstrekken in plaats van maximaal drie maanden

Het bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Patiëntenstops bij GGNet voor verzekerden Zilveren Kruis, Interpolis en FBTO'

Haperend ziekenvervoer in Overijssel

Het bericht dat thuiszorgorganisaties cliënten van Zilveren Kruis weren

Taperingsstrips en blunder met niet bestaand onderzoek

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl