Tweedemonitor / Kamervraag / LelystadLelystad

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15016

2017Z15016 Vragen van de leden Amhaouch (CDA), Paternotte (D66), Remco Dijkstra (VVD), Bruins (ChristenUnie) en Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over Lelystad. (ingezonden 9 november 2017)1
Heeft u het bericht gelezen 'Dijksma klapt uit de school over Lelystad Airport’? Wat is uw reactie daarop? 1)

2
Deelt u de visie dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een tekort aan kundige mensen kampt die ingewikkelde dossiers kunnen doorgronden? Zo ja, sinds wanneer bestaat dat probleem en wat moet er gebeuren om dat probleem op te lossen?

3
Klopt het dat er, zoals voormalig staatsecretaris Dijksma stelt, nog nauwelijks mensen zijn die zelfstandig in staat zijn een hele MER-berekening te maken? Wat vindt u van deze uitspraak?

4
Wat heeft de uitlating van voormalig staatsecretaris Dijksma voor gevolgen voor de toegezegde nieuwe MER-beoordeling, waarover zij in haar laatste Kamerbrief spreekt van 16 okt 2017? 2) Hebben haar uitlatingen invloed op dit proces? Wat betekent dit voor de zorgvuldigheid waarmee een MER-berekening wordt gemaakt?

5
Kunt u deze vragen beantwoorden voor de technische briefing over het MER op 23 november 2017?
1) Website De Stentor, 8 november 2017 (https://www.destentor.nl/dossier-lelystadairport/dijksma-klapt-uit-de-school-over-lelystad-airport~af4f295c/)
2) Kamerstuk 31936, nr. 422.


Gerelateerd

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Schiphol en Lelystad Airport

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Het bericht dat de veiligheid in de gevangenis van Lelystad in gevaar is

De stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport

Het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualiseerde luchtvaartprognoses

Het bericht ‘Vliegers Lelystad slaan alarm’

Het uitgelekte marktonderzoek naar Lelystad Airport en de stelling van Wizz Air dat prijsvechters niet kunnen worden geweerd vanaf Lelystad Airport

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl