Tweedemonitor / Kamervraag / Werklozen die bij de NS met levensgevaarlijke chroomverf moesten werkenWerklozen die bij de NS met levensgevaarlijke chroomverf moesten werken

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15009

2017Z15009 Vragen van de leden Jasper van Dijk, Van Kent en Lacin (allen SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over werklozen die bij de NS met levensgevaarlijke chroomverf moesten werken (ingezonden 9 november 2017)1
Wat vindt u van het artikel “Chroom-6: hoe 800 Tilburgse werklozen in gevaar werden gebracht”? 1)

2
Deelt u de mening dat zowel de Nederlandse Spoorwegen (NS) als de gemeente Tilburg enorme steken hebben laten vallen bij het treinenproject voor 800 werkloze Tilburgers?

3
Wat vindt u van de behandeling van de werklozen in dit project (“schuren, en niet zeuren”), waarbij zieke medewerkers gebeld werden door de projectleider met de mededeling dat zij gekort werden op hun uitkering als zij niet toch kwamen opdagen?

4
Hoe is het mogelijk dat de NS, de gemeente Tilburg en de Inspectie SZW niet ingrepen toen duidelijk werd dat de werklozen zonder adequate bescherming moesten werken met chroomverf?

5
Klopt het dat de NS lang van tevoren op de hoogte was van de risico’s van het werken met chroomverf? Zo ja, waarom werden geen maatregelen genomen?

6
Hoe kan het dat u op eerdere vragen antwoordt dat de toenmalige Inspectie SZW geen signalen heeft ontvangen, terwijl er wel degelijk anonieme klachten binnenkwamen over het vele stof? 2)

7
Kunt u garanderen dat werknemers - die nu nog in aanraking komen met chroomverf - geen enkel risico meer lopen?

8
Bent u bereid de aanbevelingen uit het rapport “Slachtoffers van gevaarlijke stoffen bij defensie” ook toe te passen op deze ernstige zaak? 3)

9
Deelt u de mening dat sprake is van een keihard misdrijf, omdat de mensen die zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen onvoldoende werden beschermd en omdat de kennis over die gevaarlijke stoffen aanwezig was of tenminste had moeten zijn? Zo ja, waarom. Zo nee, waarom niet?

10
Komen de slachtoffers – zolang het onderzoek nog loopt - in aanmerking voor een coulanceregeling, zoals die ook voor defensie geldt? Zo ja, waarom? nee, waarom niet?

11
Komen de slachtoffers uiteindelijk in aanmerking voor een ruimhartige schadevergoeding? Bent u bereid hiervoor een schadefonds in te stellen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
1) Brabants Dagblad, 4 nov 2017
2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015-2016, nr. 2758
3) https://www.sp.nl/nieuws/2016/08/van-dijk-schadefonds-voor-slachtoffers-gifstoffendefensie


Gerelateerd

Werklozen die bij de NS met levensgevaarlijke chroomverf moesten werken

De berichten ‘Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV’ en ‘Werkloze is te anoniem’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Angstcultuur en doorgeslagen flexwerk bij de gemeente Rotterdam

Het bericht dat werklozen uit Amsterdam op gesprek moeten komen

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Het bericht ‘Politie zoekt getuigen van levensgevaarlijke rit over wielerparcours’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl