Tweedemonitor / Kamervraag / De afhandeling van de zaak ArtezDe afhandeling van de zaak Artez

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z14816

2017Z14816 Vragen van het leden Özdil en Özütok (beiden GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de afhandeling van de zaak Artez. (ingezonden 7 november 2017)1
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Hogeschool Artez kan het topsalaris-dossier sluiten’? 1)

2
Kunt u een indicatie geven van de kosten aan publieke middelen die met deze zaak gemoeid zijn geweest? Onderschrijft u dat die kosten een veelvoud bedragen van het geld dat hogeschool Artez uiteindelijk heeft teruggekregen? Zo nee, waarom niet?

3
Welke lessen kunt u trekken uit de zaak Artez? Kunt u aangeven of en hoe dergelijke processen in de toekomst soepeler en goedkoper kunnen verlopen? Zo nee, waarom niet?

4
Gaat u deze zaak nog nader en uitgebreider evalueren? Zo nee, waarom niet?

5
Spelen er op dit moment andere zaken binnen het onderwijs, waarbij een terugvordering op basis van de WNT een rol speelt? Zo ja, gaat u deze (ook) evalueren en bent u bereid de Kamer hierover te informeren?

1) https://www.aob.nl/nieuws/hogeschool-artez-kan-het-topsalaris-dossier-sluiten/


Gerelateerd

De afhandeling van de zaak Artez

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het bericht ‘Sloten bij Reusel en Someren vervuild, inspectie bezoekt boeren’

De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

De poging van het Koninklijk Huis om een strafzaak te beïnvloeden

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl