Tweedemonitor / Kamervraag / De Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedragDe Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z14587

2017Z14587 Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag (ingezonden 2 november 2017)1
Bent u bekend met het bericht ‘Rapport: zorg verwarde personen deugt niet’? 1)

2
Deelt u de conclusie van Onno Hoes dat de urgentie nog nooit zo hoog is geweest en dat nog lang niet alle gemeenten hun aanpak op orde hebben? Zo ja, welke stappen gaat u op korte termijn nemen om deze gemeentelijke aanpak te bevorderen? Zo nee, waarom deelt u deze conclusie niet?

3
Deelt u de opvatting van het Schakelteam dat vervoer een onmisbaar element is in een goede aanpak van de problematiek van personen met verward gedrag?

4
Wat vindt u ervan dat er pas in enkele regio’s afspraken zijn over vervoer, terwijl dit per 1 januari 2018 geregeld zou moeten zijn?

5
Bent u bereid om bij het tekort schieten van vervoer voor deze kwetsbare doelgroep in te grijpen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u dit doen?

6
Wat is volgens u de minimale aanrijtijd, en in hoeverre is de minimale aanrijtijd ook vanaf 2018 gegarandeerd? Is er in alle regio’s sprake van 24-uurs dekking van vervoer? Zo nee, welke rol ziet u voor uzelf weggelegd om de minimale aanrijtijd en de 24-uurs dekking te realiseren?

7
Hoe zou dit vervoer volgens u structureel gefinancierd moeten worden?

8
Deelt u de opvatting van het Schakelteam dat de huidige praktijk dat mensen met verward gedrag in een politiecel belanden onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

9
Bent u het met het Schakelteam eens dat passende crisisopvang onmisbaar is voor opvang van mensen met verward gedrag? Zo nee, waarom niet?

10
Bent u van mening dat er 24 uur per dag crisisopvang beschikbaar moet zijn? Zo nee, waarom niet?

11
Is er nu sprake van voldoende crisisopvang in de gemeenten? Zo nee, wat wilt u hier aan doen? Kunt u een overzicht geven van de vraag en het aanbod van crisisopvang per gemeente?

12
Vindt u ook dat time-out-plekken in voldoende mate aanwezig zouden moeten zijn, zodat echte crisis voorkomen kan worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u er op sturen dat er meer van deze plekken komen?
1) NRC, 5 oktober 2017, https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/05/rapport-zorg-verwardepersonen-deugt-niet-13344281-a1576052


Gerelateerd

De Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag

Het interview ‘Politiechef Anja Schouten: Er moet een eerste hulp bij onbegrepen gedrag komen’ en het opinieartikel ‘Laat de politie geen zorgtaken uitvoeren’

De berichten ‘Neergeschoten vrouw in Alkmaar teisterde buurt al jaren: “Tweehonderd meldingen gemaakt”’ en ‘Door politie doodgeschoten vrouw (48) liep in Alkmaar met hamer en mes op agenten af’

De steekpartij in Den Haag

Verwarde personen

Het bericht ‘Zorg over groei geweld door verwarde mensen in Rotterdam’

Beveiligde GGZ-zorg

De artikelen ‘Doe iets, anders is het wachten op de volgende dode’ en ‘We laten verwarde personen te lang vrijlopen’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl