Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel'Het bericht 'Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel'

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z14586

2017Z14586 Vragen van het lid El Yassini (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel' (ingezonden 2 november 2017)1
Kent u het bericht ‘Zo belanden honderden kinderen per jaar in de isoleercel’? 1)

2
Deelt u de mening dat vrijheidsbeperkende maatregelen alleen als uiterste redmiddel mogen worden toegepast in een situatie waarin een jongere een gevaar vormt voor zichzelf of zijn/haar omgeving?

3
In hoeverre worden vrijheidsbeperkende maatregelen in de gesloten jeugdhulp toegepast? Hoe wordt in de praktijk besloten tot het toepassen van een vrijheidsbeperkende maatregel?

4
Kunt u per vrijheidsbeperkende maatregel aangeven hoe vaak deze gebruikt wordt? Zo nee, waarom niet?

5
Bent u bereid onderzoek te laten verrichten naar de mate waarin jongeren tijdelijk in een isoleercel worden geplaatst als vorm van straf? Kunt u dit toelichten?

6
Worden gekwalificeerde gedragswetenschappers altijd gevraagd om instemming in geval van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen in tijdelijke noodsituaties en wordt dit door de instellingen geregistreerd?

7
In hoeverre acht u het wenselijk om in overeenstemming met de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) ook onder de Jeugdwet melding te laten doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen?

8
Welke mogelijkheden heeft de inspectie op dit moment om in het kader van de algemene kwaliteit van zorg toe te zien op de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen?
1) https://decorrespondent.nl/7551/zo-belanden-honderden-kinderen-per-jaar-in-deisoleercel/1464012503811-b603f561, 31 oktober 2017

Indiener

Zohair El Yassini (VVD)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 490 )

Publicatiedatum
2 November 2017
Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweedemo/domains/tweedemonitor.nl/public_html/kamerstuk.php on line 334
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl