Tweedemonitor / Kamervraag / Het voortdurende conflict in Congo dat bij het uitblijven van hulp de komende maanden de levens kan eisen van duizenden kinderenHet voortdurende conflict in Congo dat bij het uitblijven van hulp de komende maanden de levens kan eisen van duizenden kinderen

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z14516

2017Z14516 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het voortdurende conflict in Congo dat bij het uitblijven van hulp de komende maanden de levens kan eisen van duizenden kinderen. (ingezonden 1 november 2017)1
Wat is uw reactie op de verschrikkelijke situatie in Congo, waarover zowel de Verenigde Naties (VN), die niveau 3 status heeft afgegeven, en het aan hen gelieerde World Food Program alarm slaan? 1) 2)

2
Staat de Nederlandse regering in contact met de Congolese regering en/of de VN over de crisissituatie in Congo? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen?

3
Welke rol kunnen Nederland en de Europese Unie volgens u spelen om het gebrek aan noodhulp te dichten, wetende dat nog geen 50 miljoen dollar van de volgens de VN benodigde ruim 235 miljoen is opgehaald?

4
Bent u bereid om zich zowel nationaal als in internationaal verband in te zetten voor acute noodhulp? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

5
Neemt u bij de herziening van de lijsten van focuslanden en landen waar Nederland een ontwikkelings- en/of hulprelatie mee heeft, landen waar zogeheten vergeten crises spelen mee in uw overweging? Gaat u in specifieke zin Congo meenemen in deze overweging? Kunt u voor beide vragen uw antwoorden toelichten?

6
Deelt u de mening dat langlopende conflicten, zoals in Congo, vallen onder de vaak aangehaalde ‘grondoorzaken van migratie’? Zo nee, kunt u dit toelichten?

7
Welke rol dicht u de mijnbouwindustrie, waaronder die gericht op het winnen van kobalt, toe bij het Congolese conflict? 3)
1). UN News Centre: Widespread militia activity, political unrest drive millions from their homes in DR Congo, UN warns, 24 oktober 2017 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57949#.WfdLwLWDO70
2). BBC.com: DR Congo's Kasai conflict: 'Millions face starvation without aid' 29 oktober 2017 http://www.bbc.com/news/world-africa-41793821
3) Bloomberg.com: We will all be relying on Congo to power our electric cars, 27 oktober 2017 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-26/battery-boom-relies-on-oneafrican-nation-avoiding-chaos-of-past

Indiener

Kirsten van den Hul (PvdA)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)


Access ( 483 )

Publicatiedatum
1 November 2017Gerelateerd

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over het voortdurende conflict in Congo dat bij het uitblijven van hulp de komende maanden de levens kan eisen van duizenden kinderen

Het voortdurende conflict in Congo dat bij het uitblijven van hulp de komende maanden de levens kan eisen van duizenden kinderen

Het bericht ‘U.S. sanctions Congo election officials, says they obstructed vote’

De ebola uitbraak in Congo

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Duizenden kinderen worden uit huis geplaatst en dat kan zeer traumatisch zijn’.

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Het bericht dat een zeer gevaarlijke reuzenteek aangetroffen is nabij Nederland

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl