Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Oekraïne wil tafeleieren naar Europa brengen’Het bericht ‘Oekraïne wil tafeleieren naar Europa brengen’

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z14398

2017Z14398 Vragen van de leden Lodders en Becker (beiden VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘Oekraïne wil tafeleieren naar Europa brengen’. (ingezonden 30 oktober 2017)1 Bent u bekend met het bericht ‘Oekraïne wil tafeleieren naar Europa brengen’? 1)


2 Kunt u bevestigen dat Oekraïense tafeleieren binnenkort geëxporteerd worden naar de Europese markt? Zo ja, wanneer zal dit zijn?


3 Kunt u bevestigen dat de Oekraïense normen die worden gesteld aan tafeleieren niet overeenstemmen met de Europese normen? Zo ja, kunt u uiteenzetten wat de verschillen zijn tussen de eisen die gesteld worden aan leghennen in Oekraïne en in Europa, bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, huisvesting en productiewijze?


4 Kunt u uitleggen waarom eieren uit Oekraïne op de Europese markt gebracht mogen worden, terwijl als een Europese pluimveehouder zijn tafeleieren onder deze zelfde omstandigheden zou produceren dit niet zou mogen? Indien dit niet het geval is, zouden de eieren uit Oekraïne moeten voldoen aan de-EU normering; kunt u dit bevestigen? Op welke wijze wordt dit gecontroleerd en gehandhaafd?


5 Welke invloed heeft deze ontwikkeling op de positie van de Nederlandse en Europese leghenhouder, bijvoorbeeld in het kader van een gelijk speelveld?


6 Deelt u de mening dat het beleid om onze standaarden (bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, huisvesting en productiewijze) in handelsakkoorden te bestendigen ook zou moeten gelden voor een associatieverdrag in dit geval met de Oekraïne? Zo nee, waarom niet?


7 Kunt u aangeven hoe andere Europese lidstaten over deze ontwikkeling denken? Zo nee, bent u bereid dit aan uw Europese collega's na te vragen?


8 Zijn er mogelijkheden om maatregelen te treffen, al dan niet samen met andere lidstaten? Zo ja, wat zouden deze maatregelen kunnen zijn?


1) https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2017/10/oekraine-wil-tafeleieren-naar-europabrengen/

Indiener

Sigrid Kaag (D66)

Bente Becker (VVD)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)

Carola Schouten (CU)


Access ( 465 )

Publicatiedatum
30 Oktober 2017Gerelateerd

Het bericht ‘Oekraïne wil tafeleieren naar Europa brengen’

Het bericht waaruit blijkt dat Nederland de wettelijke verplichting om te stoppen met overbevissing uiterlijk in 2020 bij lange na niet gaat halen

Het bericht dat de EU honderden miljarden Euro’s niet uitgegeven krijgt.

De dramatische achteruitgang van de biodiversiteit in Europa, die hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de industriële landbouw

Het bericht ‘Griekenland wil af van pensioenafspraken met Europa’

De aanhoudende droogte, natuurbranden en het verband met het snel opwarmende klimaat.

De speech van ESM-directeur Klaus Regling ‘The response to the Covid-19 crisis and remaining vulnerabilities in EMU’

Het bericht ‘Europa op grote achterstand in strijd om digitale hegemonie’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl