Tweedemonitor / Kamervraag / De Jonge KlimaatagendaDe Jonge Klimaatagenda

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z14358

2017Z14358 Vragen van de leden Beckerman (SP), Van Raan (PvdD) en Kröger (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de Jonge Klimaatagenda(ingezonden 27 oktober 2017)1 Hebt u kennisgenomen van de Jonge Klimaatagenda die is gepresenteerd op de Jonge Klimaattop? 1)


2 In hoeverre erkent u het belang van de stem van jongeren in het klimaatbeleid, aangezien dit de groep is voor wie het huidige klimaatbeleid de grootste gevolgen gaat hebben? Kunt u antwoord toelichten?


3 Op welke wijze kunnen jongeren, zowel in het algemeen als meer specifiek met het oog op deze agenda, betrokken worden bij de verdere besluitvorming inzake het klimaatbeleid zodat zij invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van hun eigen toekomst?


4 Op welke wijze gaan de in de Jonge Klimaatagenda genoemde thema’s een plek krijgen in de uitvoeringsagenda inzake het klimaatbeleid, met name wat betreft de belangrijke thema’s werken en onderwijs die in de huidige energie- en klimaatagenda’s tot nu toe minder belicht werden?


1) https://agenda.jongeklimaatbeweging.nl/


Gerelateerd

De Jonge Klimaatagenda

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het afschieten van jonge zwijntjes.

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl