Tweedemonitor / Kamervraag / Het massaal delen van verhalen over grensoverschrijdend seksueel gedragHet massaal delen van verhalen over grensoverschrijdend seksueel gedrag

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z14300

2017Z14300 Vragen van de leden Voortman en Westerveld (beiden GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het massaal delen van verhalen over grensoverschrijdend seksueel gedrag (ingezonden 26 oktober 2017)1
Heeft u kennisgenomen van het massaal delen van verhalen over grensoverschrijdend seksueel gedrag onder de hashtag #metoo?

2
Deelt u de mening dat het percentage vrouwen en mannen die dit meemaken onacceptabel hoog is? 1)

3
Ziet u het als uw taak om in het onderwijs te bevorderen dat er aandacht wordt besteed aan het stellen van seksuele grenzen en het bespreken van grensoverschrijdend seksueel gedrag? Vindt u ook dat docenten en sporttrainers in staat moeten zijn wensen en grenzen binnen het geven van seksuele voorlichting te onderwijzen? Zo nee, waarom niet?

4
Ziet u mogelijkheden om concreter bij scholen en docenten aan te geven dat binnen het kerndoel ‘seksualiteit en seksuele diversiteit’ het bespreken van en het onderwijs geven over grensoverschrijdend seksueel gedrag, seksisme en het stellen van grenzen valt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit vormgeven?

5
Ziet u mogelijkheden om het bespreken van grensoverschrijdend gedrag meer aandacht te geven bij sportclubs, verenigingen en werkgevers in het algemeen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dit toelichten?

6
Gaat u ervoor zorgen dat vaardigheden betreffende het bespreken van grenzen, wensen en seksueel ongewenst gedrag worden getraind in cursussen en opleidingen voor docenten, sporttrainers en vertrouwenspersonen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u hen hier tot in staat stellen?


1) Zo’n 40% van de vrouwen en 13% van de mannen heeft een vorm van fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt. (Bron: Haas, S. de (2012). Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(2), 136-145).

Indiener

Linda Voortman (GL)

Lisa Westerveld (GL)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)

Hugo de Jonge (CDA)


descriptionAccess ( 442 )

Publicatiedatum
26 Oktober 2017Gerelateerd

Het massaal delen van verhalen over grensoverschrijdend seksueel gedrag

Het bericht ‘Meldingen seksueel overschrijdend gedrag in sport vorig jaar verdubbeld’

De berichten ‘Tientallen jongeren met grensoverschrijdend gedrag worden niet behandeld’ en ‘Aanhoudingen in Rotterdam voor groepsverkrachtingen minderjarigen’

Het melden van seksueel geweld

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van artsen

Seksueel misbruik door tantramasseurs

Kinderen die seksueel zijn misbruikt en onvoldoende hulp krijgen

Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl