Tweedemonitor / Kamervraag / Miljoenen onwettige subsidies verstrekt door ZonMwMiljoenen onwettige subsidies verstrekt door ZonMw

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z13189

Indiener

Karen Gerbrands (PVV)


Gericht

()


Access ( 128 )

Publicatiedatum
4 Oktober 2017Gerelateerd

Het uitfaseren van subsidies voor houtige biomassa

Het bericht 'Natuurorganisaties moeten mogelijk honderden miljoenen aan subsidie terugbetalen'

Het artikel 'The hidden subsidy of fossil fuels'

Het bericht 'EU-hof zet streep door subsidie grondaankoop natuur'

Onderzoek waaruit blijkt dat Ritalin zonder goede diagnostiek worden voorgeschreven

Het bericht in NRC van 4 augustus 2020 ‘Weinig regionale spreiding bij toekenning subsidies podiumkunsten‘

De kosten van stimulering van fossiele brandstoffen

Het uitsluiten van plantaardige zuivel van Europese landbouwsubsidies

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl