Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht “NS ziet af van verkoop AH to go en Julia’s op stations”Het bericht “NS ziet af van verkoop AH to go en Julia’s op stations”

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z12842

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht “NS ziet af van verkoop AH to go en Julia’s op stations” in de NRC d.d. 22 september 2017? Klopt dit bericht? Wanneer is hiertoe besloten?

Vraag 2
Hoe past dit in de in maart 2016 aangekondigde strategie dat de NS zich wilde beperken tot de kerntaken van het spoorbedrijf en de stationswinkels zouden worden verkocht, dit mede naar aanleiding van de uitkomsten van de parlementaire enquêtecommissie Fyra en de onregelmatigheden bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg?

Vraag 3
Herinnert u zich de inhoud van de brief van 29 april 2017 aan de Tweede Kamer met uw reactie op de strategienotitie van de NS, met daarin opgenomen dat de NS de exploitatie van winkelformules aan marktpartijen overdraagt en NS zich in Nederland focust op de publieke opdracht “spoorvervoer”?

Vraag 4
Eerder heeft NS conform de statutaire bepalingen de aandeelhouder geraadpleegd over de nieuwe strategie van NS, in hoeverre is deze strategiewijziging besproken met de aandeelhouder? Zo ja, wat is het standpunt van de aandeelhouder geweest en waarom moet de Tweede Kamer deze informatie dan uit de media vernemen? Zo nee, waarom is er geen overleg geweest en is de minister voornemens dit alsnog te doen?

Vraag 5
Is de Minister het nog steeds eens met de VVD-fractie dat de NS zich moet richten op het goed en op tijd laten rijden van treinen in plaats van het smeren van broodjes? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Uit het artikel blijkt ook dat er voor de overige formules (franchises van Hema en Starbucks, De Broodzaak en Smullers) nog een marktverkenning gaande is, wanneer is daarover duidelijkheid?

Vraag 7
Wat blijft er uiteindelijk straks van dit onderdeel van de strategie over? Wat heeft NS geleerd van het Fyra-debacle en de aanbestedingssoap in Limburg, wat toch de aanleiding was voor de strategie-wijziging, om de aandacht te focussen op de publieke en hoofdtaak?

Vraag 8
In hoeverre vindt de Minister het een publiek belang dat NS de 3e horeca-onderneming van Nederland is en dus wenselijk dat de Nederlandse Staat daar aandeelhouder van is en dus ook risico loopt?Indiener

Aukje de Vries (VVD)

Jan Middendorp (VVD)


Gericht

0 results
Ingevoerd
Notice: Undefined variable: polid in /home/tweedemo/domains/tweedemonitor.nl/public_html/kamerstuk.php on line 263

Access ( 44 )

Publicatiedatum
28 September 2017
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl