Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht dat de Rotterdamse gemeenteraad af wil van steenkooloverslagAntwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht dat de Rotterdamse gemeenteraad af wil van steenkooloverslag

Keywords:
Zaaknummer: 2017D36516

Beantwoording vragen over het bericht dat de Rotterdamse gemeenteraad af wil van de steenkooloverslag1 Bent u bekend met het bericht dat het huurcontract met het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) niet mag worden verlengd? Antwoord Ja.

2 Wat vindt u van de bizarre en schadelijke uitspraak van de indiener van de motie, dat een verlenging van het contract van EMO onbestaanbaar is?

3 Hoe gaat u het overslagbedrijf EMO en al haar werknemers beschermen tegen deze ernstige politieke dwaling van de Rotterdamse gemeenteraad?

4 Kunt u garanderen dat overslagbedrijven, zoals het EMO en haar werknemers, een eerlijke behandeling krijgen bij de huur van gronden en andere voorzieningen, en op geen enkele manier worden benadeeld door ‘klimaatfetisjisten’ in de Rotterdamse gemeenteraad?

5 Zijn de belangen van de Rotterdamse Haven en haar vele bedrijven en werknemers nog wel in goede handen bij deze Rotterdamse Gemeenteraad, nu een meerderheid zich heeft uitgesproken tegen doorvoer van fossiele energiebronnen zoals kolen? Bent u bereid in te grijpen indien er schade dreigt voor onze mainport de Rotterdamse Haven?


Antwoord 2, 3, 4 en 5
Zoals ik in mijn brief van 7 november jl. (Kamerstuk 30 196, nr. 560) heb aangegeven, beschouw ik de situatie van EMO in de Rotterdamse haven als een kwestie tussen dit bedrijf en het Havenbedrijf Rotterdam. In algemene zin vind ik het belangrijk dat we in Nederland de klimaat- en energietransitie zodanig organiseren dat hiermee ook een positieve bijdrage wordt geleverd aan de economie en aan de werkgelegenheid. Daar wil ik mij voor inzetten en ik ben ervan overtuigd dat de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf deze ambitie delen.

Antwoord op

Het bericht dat de Rotterdamse gemeenteraad af wil van steenkooloverslag (20 November 2017)
Reactietijd: 21 dagen

Indiener

Eric Wiebes (VVD)


Gericht

Barry Madlener (PVV)


Access ( 1035 )

Publicatiedatum
11 December 2017
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl