Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’

Keywords:
Zaaknummer: 2017D35656

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’. (2017Z15655)1. Wat vindt u van de conclusie van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat het vertrouwen groeit, maar de naleving van de aanwijzing nog onvoldoende is? 1)

1, 3, 4
Ik heb kennis genomen van de bevindingen en afwegingen van de inspectie. Vanuit het perspectief van waar de bewoners en hun naasten van Careyn het best mee zijn gediend, sta ik alles overwegend achter de keuze die is gemaakt. Careyn stond - en staat - voor een complexe en omvangrijke opdracht. De inspectie constateert dat Careyn inmiddels op de goede weg is. Het vertrouwen van de inspectie in Careyn is gegroeid. Gezien het feit dat de goede koers is ingezet en het vernieuwde bestuur van Careyn doordrongen is van de urgentie om de verbetermaatregelen door te voeren heeft de inspectie een tweede bestuursrechtelijke maatregel in de vorm van een aanwijzing gegeven. Voor de bewoners, hun naasten en medewerkers van Careyn is het van belang dat deze verbetering snel doorzet. De inspectie heeft geen acute risico’s voor goede en veilige zorg aangetroffen. Wanneer dit verandert grijpt de inspectie in. De locaties van Careyn laten een wisselend beeld zien van op welke thema’s verbetering gerealiseerd is en waar verbetering nog nodig is. Organisatiebreed zijn op alle thema’s nog verbeteringen noodzakelijk. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij Careyn om met kracht de ingezette maatregelen voort te zetten. Careyn heeft aangegeven hier alles aan te doen en onverminderd door te gaan met de uitvoering van het plan van aanpak voor de verbetering van de kwaliteit van zorg. Graag verwijs ik verder naar mijn brief van vandaag, over de (tweede) aanwijzing Careyn.

2 Bent u van mening dat vertrouwen in de veiligheid in de instellingen, de kwaliteit van de zorg en de deskundigheid en vakbekwaamheid van het personeel, zeker wanneer het gaat om een, over het algemeen, kwetsbare groep zoals onze ouderen van groot belang is?
Ja.

3 Kunt u uiteenzetten wat de conclusies van het rapport concreet betekenen voor de inwoners van instellingen van Stichting Careyn?
Zie antwoord bij 1.

4 Is de kwaliteit van de zorg en veiligheid voor de inwoners van Careyn voldoende gewaarborgd?
Zie het antwoord bij 1.

5 Kunt u deze vragen beantwoorden voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport?
Ja.
1) Rapport Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn van Inspectie voor de Gezondheidszorg

Antwoord op

Het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’. (17 November 2017)
Reactietijd: 18 dagen

Indiener

Hugo de Jonge (CDA)


Gericht

Vera Bergkamp (D66)


Access ( 966 )

Publicatiedatum
5 December 2017Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De nieuwe Oekaze Kok en de soepeler omgang met het contact tussen ambtenaren en Kamerleden

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’.

Het bericht 'Burger ingezet bij opsporing'

Het bericht ‘Kaag wilde Kamer informeren over fraudemelding bij stichting, ambtenaren hielden brief tegen’.

Het bericht dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is

Het bericht dat een groep bekeerlingen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als niet geloofwaardig wordt bestempeld

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl