Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat de door leraren (LerarenAdviesRaad) voorgedragen kandidaat-voorzitter voor de Onderwijscoöperatie is afgewezen door het bestuur van de OnderwijscoöperatieAntwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat de door leraren (LerarenAdviesRaad) voorgedragen kandidaat-voorzitter voor de Onderwijscoöperatie is afgewezen door het bestuur van de Onderwijscoöperatie

Keywords:
Zaaknummer: 2017D35265

2017Z14101 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de door leraren (LerarenAdviesRaad) voorgedragen kandidaat-voorzitter voor de Onderwijscoöperatie is afgewezen door het bestuur van de Onderwijscoöperatie. (ingezonden 24 oktober 2017)


1 Klopt het dat de door leraren – middels de LerarenAdviesRaad (LAR) – unaniem voorgedragen kandidaat-voorzitter voor de Onderwijscoöperatie (OC) is afgewezen door het bestuur van de OC? Zo ja, bent u bereid de OC om opheldering te vragen over de gronden waarop deze kandidaat-voorzitter is afgewezen en deze met de Kamer te delen? Welke specifieke onoverbrugbare verschillen waren er volgens het bestuur van de OC? Zo nee, in welke fase van het proces tot het kiezen van een nieuwe voorzitter bevindt de OC zich op dit moment en in hoeverre heeft de LAR daarin een bepalende stem? 1)
De uitkomst van deze benoemingsprocedure heeft het nodige losgemaakt onder leraren. Het gaat hier echter om een benoemingsprocedure van een eigenstandige organisatie. Wij vinden het niet gepast om te vragen naar de beweegredenen om een specifieke kandidaat wel of niet te benoemen. De Onderwijscoöperatie gaat over de eigen afweging.
1) https://twitter.com/arjanvandermeij/status/921105284763971584
2) https://www.ad.nl/binnenland/onderwijsbonden-dwarsbomen-sollicitatiepopulaire-meester-jan~a32c9bf0/

Indiener

Arie Slob (CU)

Ingrid van Engelshoven (D66)


Gericht

Peter Kwint (SP)


Access ( 928 )

Publicatiedatum
1 December 2017
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl