Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden De Roon, Helder en Markuszower over het bericht dat een niet bestaand land lid is geworden van InterpolAntwoord op vragen van de leden De Roon, Helder en Markuszower over het bericht dat een niet bestaand land lid is geworden van Interpol

Keywords:
Zaaknummer: 2017D33513

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, op vragen van De Roon, Helder en Markuszower (allen PVV) over het bericht dat een niet bestaand land lid is geworden van Interpol


Vraag 1 Kunt u uitleggen waarom de niet bestaande staat Palestina zomaar lid kan worden van Interpol? 1

Antwoord
Het Palestijnse verzoek tot toetreding tot Interpol kon op voldoende steun rekenen in de Algemene Vergadering van Interpol, waardoor de Palestijnse toetreding een feit werd.
Vraag 2 Kunt u uitleggen hoe een kweekvijver voor terroristen en geleid door terroristen kan bijdragen aan de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit?

Antwoord
Het verzoek tot toetreding is ingediend door Palestijns Autoriteit (PA). De politie en veiligheidsdiensten van de PA helpen terroristische aanslagen te voorkomen, onder meer in samenwerking met de Israëlische autoriteiten.
Vraag 3 Steunt Nederland het lidmaatschap van Palestina bij Interpol? Zo ja, waarom?

Antwoord
De delegaties van de landen binnen het Koninkrijk die eigenstandig lid zijn van Interpol hebben zich onthouden van stemming, omdat het Koninkrijk de ‘Staat Palestina’ niet erkent. Dit is de gebruikelijke stempositie van het Koninkrijk bij Palestijnse toetredingsverzoeken tot internationale organisaties. Door toetreding acht de PA zich gebonden aan internationale normen en afspraken in de bestrijding van criminaliteit waar Nederland ook voor staat.
Vraag 4 Hoeveel Israëliërs moeten er nog neergestoken worden, hoeveel raketten moeten er nog op Israël worden afgevuurd en hoeveel Palestijnse terreurtunnels moeten er nog worden gegraven voordat u de financiële en politieke steun aan de Palestijnen eindelijk intrekt?

Antwoord
Het kabinet onderstreept dat er geen enkele rechtvaardiging is voor aanslagen. Het kabinetsbeleid ten aanzien van de Palestijnse Autoriteit is bekend. Nederland ondersteunt de opbouw van de Palestijnse instellingen en economie, met als doel een levensvatbare, democratische, Palestijnse staat op basis van de grenzen van 1967 mogelijk te maken, als onderdeel van de twee-statenoplossing. De Palestijnse Autoriteit is niet betrokken bij raketbeschietingen of aanleg van tunnels die voor terroristische doeleinden worden gebruikt. Het kabinet ziet daarom geen aanleiding om de relatie met de Palestijnse Autoriteit te herzien. Het kabinet benadrukt dat er voldoende waarborgen zijn om te voorkomen dat de Nederlandse financiële steun misbruikt kan worden voor terroristische doeleinden.
1 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/27/palestina-als-lidstaat-toegetreden-totinterpol-a1575018


Gerelateerd

Het bericht ‘Is Interpol being manipulated by authoritarian regimes'

Het bericht dat een Rus waarschijnlijk de nieuwe baas van Interpol wordt

Het bericht ‘Hoe aquaria wereldwijd het koraalrif bedreigen; Vissen op Nemo’s’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een mogelijk uitgevaardigd arrestatiebevel tegen een naar Duitsland gevluchte voormalig hoofdredacteur van de Turkse krant Cumhuriyet

Het bericht 'Bestaand aardgasnet kan 30 % waterstof aan'

Een oppositieleider die vastzit in een Tadzjiekse gevangenis

Het gebrek aan informatie van gemeenten aan burgers door ondoorzichtige bestuurlijke constructies als Zeestad in Den Helder

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl