Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over Nederlandse technologie in Zuid-Koreaanse fregatten die o.a. aan Egypte worden doorverkochtAntwoord op vragen van het lid Karabulut over Nederlandse technologie in Zuid-Koreaanse fregatten die o.a. aan Egypte worden doorverkocht

Keywords:
Zaaknummer: 2017D32628

Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van Karabulut (SP) over Nederlandse technologie in Zuid-Koreaanse fregatten die o.a. aan Egypte worden doorverkochtVraag 1 Kent u het bericht «Egyptian Navy to receive South Korean vessel»?1


Antwoord
Ja.

Vraag 2 Kunt u bevestigen dat Egypte korvetten uit de Po Hang-klasse uit Zuid-Korea overneemt? Zo ja, gaat het om een of meer schepen? Is het waar dat schepen in de Po Hang-klasse systemen van Thales gebruiken?2


Antwoord
Ja. Het betreft volgens de informatie die bij het kabinet bekend is één schip, dat beschikt over systemen van het toenmalige Hollandse Signaal Apparaten, het huidige Thales Nederland.

Vraag 3 Bent u ervan op de hoogte dat Zuid-Korea eerder korvetten van de Po Hang-klasse geleverd heeft aan de Filipijnen, Peru, Vietnam en mogelijk andere landen? Zo ja, kunt u per bestemming aangeven welke typen systemen van Thales Nederland op de geëxporteerde schepen zitten (bijvoorbeeld gevechtssysteem, vuurleiding, vuurleidingsradar, sonar)? Zo nee, kunt u aangeven aan welk land Po Hang korvetten zijn geleverd met wapensystemen van Thales Nederland?


Antwoord
Ja. Nederland heeft eerder ingestemd met de doorverkoop van Zuid-Koreaanse schepen met aan boord Nederlandse apparatuur aan de Filipijnen, Peru en Vietnam. Aangezien Zuid-Korea consistent toestemmingsverzoeken bij de Nederlandse overheid heeft ingediend, is het niet aannemelijk dat het zonder toestemming schepen met Nederlandse apparatuur aan derde partijen heeft doorverkocht. Het schip dat door Zuid-Korea aan Egypte is geschonken bevat uit Nederland afkomstige radar- en C3-systemen (radarvuurleiding, optische sensoren en communicatieapparatuur). De schepen die zijn geleverd aan de Filipijnen, Peru en Vietnam bevatten ieder uit Nederland afkomstige radar- en C3-systemen (elektrooptische vuurleiding, rondzoekradar en communicatieapparatuur). De oorspronkelijke leveranties aan Zuid-Korea vonden overigens niet plaats onder de naam Thales Nederland, omdat het bedrijf destijds nog onder de namen ‘Hollandse Signaal Apparaten’ en ‘Signaal’ opereerde.
1 Egyptian Navy to receive South Korean vessel, 19 september 2017 http://www.defenceweb.co.za/index.php? option=com_content&view=article&id=49292:egyptian-navy-to-receive-south-koreanvessel&catid=51:Sea&Itemid=106. 2 De Po Hang (geleverd tussen 1984-1993) heeft Thales NL systemen aan boord: http://www.thales7seas.com/html_2014/platform525.html en https://en.wikipedia.org/wiki/Pohang-class_corvette


Vraag 4 Kunt u, indien dit klopt, bevestigen dat per land voor doorlevering toestemming is verleend en op basis van welke gronden? Zo ja, wat is de betekenis van de Egyptische rol in de oorlog in Jemen?


Antwoord
Ja. De Nederlandse overheid heeft op verzoek van Zuid-Korea instemming verleend voor de overdracht van schepen met aan boord Nederlandse apparatuur aan Egypte, de Filipijnen, Peru en Vietnam. Het besluit hierover is genomen op basis van een positieve uitkomst van de toetsing aan de acht criteria van het EU Gemeenschappelijke Standpunt inzake wapenexport. Zoals reeds in juni op Kamervragen is geantwoord3 , speelt de Egyptische marine een belangrijke rol bij het handhaven van het wapenembargo tegen de Houthirebellen in Jemen (VNVR resolutie 2216 van 14 april 2015). Dit wapenembargo is belangrijk om te voorkomen dat nog meer wapens de Houthi-rebellen bereiken. Tevens draagt de Egyptische marine bij aan eigen grensbewaking en het handhaven van de maritieme veiligheid in de regio. Naast deze legitieme veiligheidsbehoefte van Egypte zelf, is het bewaken van maritieme veiligheid in de Middellandse Zee, de Rode Zee en Golf ook van belang voor Nederland en Europa.

Vraag 5 Zijn voor de wederuitvoer van die Nederlandse systemen ook vergunningen afgegeven? Zo ja, kunt u aangeven op welke data die zijn afgegeven? Zo nee, waarom niet?


Antwoord
De uitvoer van militaire goederen is aan een vergunningplicht gebonden. Indien een van oorsprong uit Nederland afkomstig militair goed vanuit een ander land wordt uitgevoerd, geldt de vergunningplicht van dat andere land. Niettemin is bij de oorspronkelijke leverantie van complete systemen vaak contractueel of middels een eindgebruikersverklaring vastgelegd dat voorafgaand aan eventuele doorverkoop aan een derde land instemming van de Nederlandse exportcontroleautoriteiten vereist is. Aan deze vereiste heeft Zuid-Korea voldaan.

Indiener

Sigrid Kaag (D66)

Halbe Zijlstra (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


Access ( 695 )

Publicatiedatum
16 November 2017Gerelateerd

Een nieuw rapport inzake Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU en de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven

De afgifte van een vergunning voor export militair materieel naar Egypte.

Het bezoek van de minister aan Zuid-Afrika

Het massaproces en de doodstraf voor een persfotograaf in Egypte

Noord-Koreaanse slaven die die meewerken aan de bouw van Nederlandse schepen

Het bericht ‘Egypt: Set Independent Torture Inquiry’

Het bericht 'Egypte: doden in gevangenissen na marteling en slechte medische zorg'

De door Egypte geëiste doodstraf tegen fotojournalist Shawkan

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl