Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij en Voordewind over een fatwa tegen Somalische christenen in EuropaAntwoord op vragen van de leden Van der Staaij en Voordewind over een fatwa tegen Somalische christenen in Europa

Keywords:
Zaaknummer: 2017D30470

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van Van der Staaij en Voordewind (ChristenUnie) over een fatwa tegen Somalische christenen in Europa.Vraag 1 Heeft u kennis genomen van het videobericht “Fatwa for Somali Christians in Europe”?
Antwoord Ja.

Vraag 2 Kunt u bevestigen dat deze fatwa een rechtstreekse bedreiging vormt aan het adres van Somalische christenen in Nederland en in Europa? Zo ja, in hoeverre vormt een deze fatwa voor hen een reëel gevaar?
Antwoord Nee, dat kan niet worden bevestigd. Er bestaat geen duidelijk inzicht in de positie van de “Council of Somali Scholars” binnen Somalië en in de mate waarin Somaliërs in Europa deze organisatie kennen en geneigd zijn gehoor te geven aan hun oproepen. De oproep werd in elk geval niet breed gedeeld; zij was wereldwijd slechts 135 keer bekeken op het moment dat uw vragen werden gesteld.

Vraag 3 Heeft u op eerdere momenten signalen ontvangen dat Somalische christenen in Nederland bedreigd worden of zich bedreigd voelen vanuit hun moederland of vanuit de Somalische gemeenschap alhier?
Antwoord Nee, vanuit de Somalische gemeenschap in Nederland zijn geen signalen ontvangen die erop wijzen dat de fatwa heeft geleid tot onrust onder Somalische christenen.

Vraag 4 Deelt u de mening dat het in Nederland en in Europa niet mag worden geaccepteerd dat christenen van Somalische afkomst worden bedreigd vanwege hun (bekering tot het) christelijk geloof?
Antwoord Deze mening deel ik volledig. De vrijheid van godsdienst in Nederland en andere Europese landen geldt voor eenieder die zich daar bevindt.

Vraag 5 Hebben Nederlandse veiligheidsdiensten als de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) voldoende aandacht voor en zicht op bedreiging van mensen met een moslimachtergrond die in vrijheid hun christelijke geloof willen belijden en uitdragen?
Antwoord Indien dergelijke bedreigingen worden gemeld, of als de overheid op andere wijze signalen ontvangt dat er sprake is van een dreiging, zal dit door de relevante overheidsinstanties worden onderzocht. Zo nodig zullen maatregelen worden genomen. Vraag 6 Welke beschermingsmaatregelen zijn nodig en zijn of worden genomen om de vrijheid en bescherming van Somalische christenen in Nederland te waarborgen? Antwoord Zie antwoord op vraag 5.

Antwoord op

Een fatwa tegen Somalische christenen in Europa (17 Oktober 2017)
Reactietijd: 13 dagen


Indiener

Halbe Zijlstra (VVD)


Gericht

Kees van der Staaij (SGP)

Joël Voordewind (CU)


Access ( 471 )

Publicatiedatum
30 Oktober 2017Gerelateerd

De Ranglijst Christenvervolging 2021 van Open Doors

De Ranglijst Christenvervolging 2020 van Open Doors

De bedreiging, onderdrukking en roof van christenen in Irak

De vernieling van graven van christenen in Turkije

De moorden op Nigeriaanse christenen door Fulani militanten en Boko Haram

Het bericht dat de Nigeriaanse overheid verdrijving van christenen toestaat

Dreigende vrijlating van moordenaar van Daniel Pearl en straffeloosheid van imam die fatwa over Geert Wilders uitsprak

Het bericht dat Diyanet, het Turkse ministerie voor geloofszaken met 140 moskeeën in Nederland, de uitspraak heeft gedaan dat kinderen in de puberteit, voor meisjes vanaf 9 jaar en voor jongens vanaf 12 jaar, een religieus huwelijk aan mogen gaan

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl