Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Marijnissen over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz)Antwoord op vragen van het lid Marijnissen over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz)

Keywords:
Zaaknummer: 2017D29480

Indiener

Rijn

Gericht

Lilian Marijnissen (SP)


Access ( 351 )

Publicatiedatum
19 Oktober 2017Gerelateerd

Het bericht 'Vertraging ggz-indicaties in de Wlz door hoge aantal aanvragen'

Het bericht ‘Gemeenten verschillen te veel bij toewijzing langdurige zorg?’

Het (aankomende) tekort aan verpleeghuisplekken

Het manifest van Ieder(in) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking

Mogelijke dubbele financiering van zorg vanwege samenloop Jeugdzorg en Wlz.

Het niet van de grond komen van projecten die over schotten heen werken.

Een gezin waarvan de vrouw werkt, de man permanent in een WLZ-instelling verblijft en de kinderen dus geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat de man niet werkt ondanks dat in dit in 2002 in de wet geregeld zou worden

Het bericht ‘Geen enkele huisarts wil in huis genomen moeder als patiënt.’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl