Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Öztürk over het bericht dat de nieuwe terreurdreiging van rechts komtAntwoord op vragen van het lid Öztürk over het bericht dat de nieuwe terreurdreiging van rechts komt

Keywords:
Zaaknummer: 2017D28597


Indiener

Klaas Dijkhoff (VVD)


Gericht

106

descriptionAccess ( 222 )

Publicatiedatum
10 Oktober 2017Gerelateerd

Het gevaar van rechts-extremisme

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Rechts-radicalen trainen in Frankrijk voor ‘nieuwe burgeroorlog’’

Het gevaar van rechts-extremisme

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de bestrijding door gemeenten van bijstandsfraude door vermogende Turkse Nederlanders

Het rapport Evaluatie stikstofberekeningen Lelystad Airport (advies 3456) van de Commissie voor de m.e.r. d.d. 31 maart 2020

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl